• In English
 • Урядом України схвалено плани імплементації актів законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
  опубліковано 08 квітня 2015 року о 18:49

  З метою практичного виконання зобов’язань української сторони за Угодою про асоціацію Кабінет Міністрів 8 квітня ц.р. схвалив плани імплементації:

  - Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств;

  - Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності.

  Впровадження у національне законодавство України положень цих Директив сприятиме встановленню спрощених вимог до фінансової звітності і зменшенню регуляторного контролю для малих підприємств. Водночас будуть посилені вимоги щодо розкриття інформації для великих підприємств та суспільно-значимих компаній, таких як банки, підприємства, що здійснюють страхову діяльність, тощо. Також, з метою боротьби із фінансовим шахрайством та корупцією Директиви ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту містять зобов’язання щодо запровадження вимог, відповідно до яких підприємства та державні адміністрації повинні розкривати прибутки, отримані внаслідок діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів. Загалом завдяки більш уніфікованим, чітким та легким для розуміння фінансовим звітам планується поліпшення транскордонної діяльності підприємств та розширення їх можливостей для пошуку фінансування.

  Плани імплементації описують актуальний стан справ у перелічених сферах та визначають діяльність міністерств і відомств з розробки нормативних актівпланів та конкретних заходів для якісної та своєчасної імплементації директив Європейського Союзу. Прийняття цих актів дозволить зафіксувати прогрес у виконанні Угоди про асоціацію у відповідній сфері. Ці документи також допоможуть громадянському суспільству та бізнес-колам краще розуміти ситуацію у відповідній сфері і надавати змістовні пропозиції до проектів актів законодавства України, що будуть розроблятися на основі планів. Забезпечення участі зацікавлених сторін у нормотворчому процесі є обов'язковою для кожного міністерства. Цей формат сприятиме прозорому та дієвому виконанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

  Урядовий офіс з питань європейської інтеграції координуватиме роботу міністерств щодо виконання схвалених Кабінетом Міністрів України планів імплементації актів законодавства ЄС.

  На сьогодні Урядом схвалено 98 планів імплементації щодо впровадження у національне законодавство 139 актів права ЄС. Всього в рамках Угоди про асоціацію необхідно імплементувати понад 350 актів, у т.ч. 160 протягом 2014-2017 років.

  З текстами планів імплементації актів законодавства ЄС, схвалених Урядом України можна ознайомитися тут.