• In English
 • НКЦПФР підбила підсумки роботи у сфері державного контролю на ринку цінних паперів за 2013 рік
  опубліковано 04 березня 2014 року о 10:26

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє про результати діяльності у напрямі державного контролю на регульованому ринку протягом минулого року. Так, державний контроль було традиційно зосереджено на забезпеченні дотримання окремими учасниками ринку цінних паперів  правил та норм роботи на ньому, запобіганні порушень прав акціонерів та ін.

  «Як і раніше, ми спрямовували наші зусилля як на нормативне регулювання державного контролю на фондовому ринку, так і на власне контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів та саморегулівних організацій. Якщо говорити про нормативний вектор, то наша діяльність у 2013 році була направлена на удосконалення правил проведення перевірок та розробку методичних рекомендацій з проведення перевірок учасників фондового ринку», - зазначив Олег Мисюра, директор департаменту контрольно-правової роботи НКЦПФР.

  Характеризуючи контрольний напрям роботи регулятора, а саме проведення перевірок, Олег Мисюра зауважив, що важливим елементом організаційних засад перевірок залишається підхід, заснований на оцінці ризиків. «В 2013 році фактори, що сприяють виникненню ризиків при провадженні діяльності на фондовому ринку, були переглянуті та доопрацьовані з урахуванням досвіду та тенденцій на ринку цінних паперів», - додав директор департаменту і підкреслив, що Комісією протягом 2013 року було проведено 889 перевірок, що в 1,6 раза більше, ніж у 2012 році (545 перевірок). Така динаміка була обумовлена змінами в законодавстві щодо дематеріалізації випусків акцій та ризиком неприведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до законодавства, ризиком в обліковій системі прав власності у разі закінчення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (депозитарної діяльності). Так, більшість планових перевірок стосувалась діяльності реєстраторів та депозитарних установ. За словами Олега Мисюри, за результатами проведених Комісією в 2013 році планових та позапланових перевірок виявлено 1581 правопорушення, що в 1,7 раза більше, ніж у 2012 році.

  Також Олег Мисюра звернув увагу на роботу Комісії в напрямку досліджень ознак маніпулювання цінами на ринку цінних паперів - так, протягом 2013 року було порушено 4 справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо встановлених ознак маніпулювання цінами.

  «Маючи на меті підвищення ефективності регулювання ринку цінних паперів, в том числі і контрольно-правової роботи, у 2014 році ми акцентуємо нашу діяльність на вдосконаленні методичного забезпечення проведення заходів контролю відповідно до тенденцій та ризиків, актуалізації законодавства щодо маніпулювання цінами на ринку цінних паперів та протиправного використання інсайдерської інформації, вдосконаленні  законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у відповідності до міжнародних стандартів, розробці критеріїв ризику за результатами пруденційного нагляду за учасниками ринку цінних паперів, а також збільшенні практики проведення безвиїзних позапланових перевірок», - поділився планами роботи на майбутнє директор департаменту контрольно-правової роботи НКЦПФР.