• In English
 • Рада з питань економічного розвитку

  Рада з питань економічного розвитку України створена Урядом для напрацювання пропозицій та конкретних механізмів економічного зростання, забезпечення конкурентоспроможності українських виробників та підприємств. 

  Очолює Раду Глава Уряду. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виконує функції заступника.

  До складу увійшли академіки, доктори наук, професори та міжнародні експерти: заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, старший науковий співробітник Атлантичної ради США, професор Колумбійського університету, директор державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України тощо.

  Створення Ради сприятиме подоланню кризових явищ в національній економіці та формуванню основних напрямів економічної політики держави для зростання добробуту населення. На базі цього органу будуть об’єднані зусилля представників громадянського суспільства, органів державної влади, науковців, а для  моніторингу ситуації та напрацювання пропозицій використовуватимуться сучасні досягнення науки й інновацій. 

  Основним завданням Ради є:

  · вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері економічного розвитку, а також визначення шляхів, механізмів та способів їх вирішення;

  · забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади;

  · удосконалення нормативно-правової бази;

  · розроблення пропозицій для реалізації сприятливої кредитної, податкової та митної політики тощо.

  Рада буде аналізувати причини виникнення проблем у сфері економічного розвитку, моніторити реалізацію державної політики, вивчати результати роботи центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в подоланні кризових явищ в національній економіці. Крім того, розроблятиме пропозиції та рекомендації до проєктів нормативно-правових актів з питань економічного розвитку та подаватиме їх на розгляд Кабінету Міністрів.

  Секретаріат Ради

  Секретаріат Ради здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове та інформаційне забезпечення діяльності Ради.

  Секретаріат відповідно до покладених на нього завдань:

  • організовує засідання Ради, розробляє порядки денні та протоколи засідань Ради;

  • забезпечує взаємодію Ради з державними органами, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

  • забезпечує розгляд звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять на адресу Ради;

  • забезпечує розміщення інформації про діяльність Ради та прийняті рішення.

  У разі наявності пропозицій або запиту щодо діяльності Ради, будь ласка, звертайтесь електронною поштою на адресу edc@kmu.gov.ua

  Ключові документи:

  -  Постанова від 08 квітня 2020 р. № 265

  -  Склад Ради та Положення про Раду