• In English
 • Відбулося друге засідання Акредитаційної комісії Державної служби якості освіти України
  Державна служба якості освіти України, опубліковано 07 березня 2023 року о 16:27

  Під час засідання Акредитаційна комісія 7 березня 2023 року розглянула та визнала акредитованими 23 освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти, з них чотири — умовно.

  «Випускники училищ і коледжів відіграватимуть важливу роль у повоєнній відбудові України. І наше завдання — створити умови для постійного підвищення якості надання освітніх послуг у цих закладах, зокрема й шляхом акредитації освітньо-професійних програм», — зазначив Голова Державної служби якості освіти України та Акредитаційної комісії при ній Руслан Гурак.

  Протягом трьох робочих днів із дня затвердження рішення про акредитацію Служба надає закладу освіти сертифікат і вносить інформацію до ЄДЕБО. Заклади, освітньо-професійні програми яких акредитовані умовно, мають:

  • усунути недоліки, зазначені у звіті експертної групи (у строк протягом року);
  • пройти постакредитаційний моніторинг (не раніше наступного року).

  Члени комісії виокремили проблемні питання, виявлені під час розгляду програм:

  • неузгодженість установчих та інших внутрішніх документів із нормами чинного законодавства у сфері фахової передвищої освіти;
  • невідповідність між змістом освітньо-професійних програм та навчальними планами;
  • ігнорування періодичності перегляду програм із залученням стейкхолдерів (роботодавців, здобувачів освіти) для врахування їхніх інтересів та запитів.

  З огляду на це до наступного засідання комісії запропоновано підготувати узагальнену доповідь про ці та інші питання, на яких експерти звертатимуть увагу представників закладів фахової передвищої освіти.

  Акредитація освітньо-професійної програми — це діяльність Державної служби якості освіти України щодо оцінювання освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою на предмет забезпечення й вдосконалення якості фахової передвищої освіти, що здійснюється у формі акредитаційної експертизи.