• In English
 • Ухвалено Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року

  Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року. Вона розроблена з метою підвищення рівня екологічної безпеки, зменшення впливів та наслідків зміни клімату в Україні.

  Реалізація Стратегії направлена на виконання Україною міжнародних зобов’язань в рамках Паризької кліматичної угоди щодо скорочення викидів парникових газів та адаптації до наслідків глобальної зміни клімату.

  Основними екологічними загрозами для України є значний рівень забруднення атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів, недосконала система державного нагляду (контролю) та моніторингу навколишнього природного середовища. Також склалася критична ситуація з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів.

  Відповідно до Стратегії найбільш вразливими до наслідків зміни клімату в Україні є такі соціально економічні сектори як: біорізноманіття, водні ресурси, енергетика, громадське здоров’я, лісове господарство, прибережні території, рибне господарство, сільське господарство, грунти тощо. І саме на них буде направлена основна діяльність Уряду в рамках реалізації документу.

  Етапи реалізації Стратегії досягнення цілей державної політики щодо екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату здійснюватимуться в два етапи. У результаті її впровадження очікується:

  • зменшення рівня промислового забруднення;
  • створення ефективної системи хімічної безпеки;
  • забезпечення раціонального використання природних ресурсів; ü досягнення «доброго» екологічного стану вод;
  • забезпечення сталого лісоуправління та підвищення адаптивної здатності лісових екосистем;
  • створення правових та економічних підстав запровадження ієрархії поводження з відходами;
  • підвищення ефективності державної системи оцінки впливу на довкілля та державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища;
  • збереження біорізноманіття та забезпечення розвитку природно-заповідного фонду в Україні;
  • посилення адаптаційної спроможності та стійкості соціальних, економічних та екологічних систем до зміни клімату;
  • стабілізація екологічної рівноваги на тимчасово окупованих територіях тощо.

  Впровадження стратегії відбуватиметься відповідно до розробленого і затвердженого Операційного плану реалізації Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року, в якому прописані заходи на найближчі три роки.