• In English
 • Роман Чернега: Дерегуляція господарської діяльності вимагає особливої відповідальності учасників процесу
  Державна служба України з питань праці, опубліковано 23 лютого 2018 року о 11:54

  Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега 22 лютого 2018 року презентував представникам громадськості та засобам масової інформації публічний звіт щодо роботи Держпраці за підсумками 2017 року.

  Роман Чернега озвучив основні показники, які стосуються пріоритетних напрямів діяльності, зокрема, сфери дотримання законодавства про працю, боротьби з не задекларованою працею, контролю за дотриманням роботодавцями розміру мінімальної заробітної плати, контролю за виплатою заробітної плати, захисту трудових прав учасників АТО, сфери охорони праці, гігієни праці, гірничого нагляду та ринкового нагляду та зупинився на новаціях в державному нагляді.

  Голова Держпраці зазначив, що з метою удосконалення дозвільних процедур у сфері охорони праці скасовано необхідність отримання документів дозвільного характеру у сфері ОП на 18 видів робіт, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та розширено сферу застосування декларативного принципу в галузі ОП на 14 видів робіт, машин, механізмів, устаткування.

  «У контексті реалізації державної політики з питань дерегуляції господарської діяльності в Україні для Держпраці важливим є дотримання таких принципів, як збереження життя та здоров’я працівника, задіяного у виробничому процесі, оцінка стану умов праці на виробництві шляхом проведення аудиту, добровільне страхування роботодавцями своєї відповідальності та відповідальності учасників процесу за створення безпечних умов праці. Подальше законодавче закріплення цих принципів дозволить повністю відмовитися від отримання дозволів та перейти на декларативний принцип», – зазначив Роман Чернега.

  У 2018 році Держпраці планує продовження роботи, у тому числі превентивної, яка покликана спрацювати на зниження рівня незадекларованої праці, зменшення заборгованості по заробітній платі, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, учасників АТО. А також зменшення виробничого травматизму шляхом запровадження ризик-орієнтованого підходу.

  Державна служба України з питань праці розробила проект Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні та План заходів до її реалізації.

  Концепція стане основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничих ризиків та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

  Продовжується робота у напряму скорочення переліку видів робіт і робочого обладнання, що потребують отримання дозволу, удосконалення механізмів налагодження діалогу Держпраці з інститутами громадянського суспільства та суб’єктами господарювання, міжнародна співпраця.