• In English
 • Наталія Алюшина представила на експертне обговорення Концепцію утворення Національної школи публічного урядування

  Під час засідання Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад Голова НАДС Наталія Алюшина представила на експертне обговорення Концепцію утворення Національної школи публічного урядування.

  «Уже нікого не треба переконувати, що успіх реформ у країні залежить від того, які фахівці і наскільки ефективно працюють в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування. Саме тому, в Стратегії реформування державного управління України на період до 2025 року питання професійного навчання знайшли своє місце серед головних напрямів здійснення реформи. І одним з першочергових завдань у рамках реформи, що покладається Урядом на НАДС, – є утворення у 2023 році Національної школи публічного урядування», - зазначила Наталія Алюшина.

  Головна ж увага під час доповіді була зосереджена на перевагах Національної школи публічного урядування: «Насамперед, серед основних новацій – зміна підходів, форм і змісту професійного навчання. Адже система Національної школи публічного урядування та її регіональних відділень буде формуватися на інноваційних засадах. Серед цільових груп стейкхолдерів є не тільки державні службовці усіх категорій посад, а й особи, які займають політичні посади, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування, особи, які планують вступити на державну службу, а також зараховані до кадрового резерву на посади вищого корпусу державної служби. До того ж, вперше в національній практиці професійне навчання державних службовців буде здійснюватися за сім’ями та рівнями посад державної служби. Ще один важливий аспект - програмами школи буде забезпечено індивідуальну траєкторію професійного розвитку осіб, які займають політичні посади, та посадових осіб вищого корпусу державної служби, а також варіативність і гнучкість програм підвищення кваліфікації», - підкреслила Наталія Алюшина.

  Крім цього, в числі інших завдань Національної школи – науково-методичне та експертно-аналітичне забезпечення системи професійного навчання. А освітні програми передбачатимуть міжнародні стажування державних службовців, які вже мають досвід державної служби. Це дозволить покращити як професійні компетентності, так і розширити світогляд щодо реформування відповідної сфери.

  Планується, що утворення Національної школи буде здійснюватися шляхом реорганізації Української школи урядування.

  «Наше завдання – не тільки утворити гнучку, інноваційну систему професійного навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Ми прагнемо зміцнити престиж цієї системи в Україні та міжнародному фаховому середовищі», - підкреслила Голова НАДС.