• In English
  • МОЗ України розвиває систему універсального покриття в охороні здоров’я
    Міністерство охорони здоров'я України, опубліковано 13 грудня 2019 року о 13:23

    Кожна людина повинна мати доступ до якісної медичної допомоги, якої вона потребує, не зазнаючи фінансового тягаря. 12 грудня - День універсального покриття в охороні здоров’я, який проголосила ООН. Мета цього дня - привернути увагу до необхідності розвитку надійних і стійких національних систем охорони здоров’я і розширення загального доступу до медичних послуг.

    У травні 2019 року МОЗ України підписало Глобальний договір щодо прогресу задля універсального покриття в охороні здоров’я. Це сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку та побудові більш безпечного й здоровішого світу до 2030 року. Універсальне покриття послугами охорони здоров’я (УПОЗ) охоплює багато аспектів охорони здоров’я та сприяє просуванню заходів щодо безпеки і справедливості в цій галузі. Міцне здоров’я дає дітям можливість навчатися, дорослим – отримувати дохід, боротися з соціальною та гендерною нерівністю, забезпечує підґрунтя для добробуту, довгострокового економічного розвитку.

    Детальніше /за посиланням/.