• In English
 • Мінстратегпром розробив проект Закону України «Про державну промислову політику»  Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України розробило та оприлюднило для громадського обговорення проект Закону України «Про державну промислову політику».
  Документ розроблено задля здійснення реалізації державної промислової політики, стимулювання діяльності у сфері промисловості, врегулювання правових, організаційних та фінансових відносин, що виникають між суб’єктами, які провадять діяльність у сфері промисловості, зокрема в її стратегічних галузях, а також в оборонно-промисловому комплексі на території України та у виключній (морській) економічній зоні Україні.
  У повідомленні про оприлюднення проекту Закону України «Про державну промислову політику» констатується, що в останні роки в Україні помітною є тенденція зниження частки виробництва промислової продукції високого технологічного рівня, головним чином через втрату частини підприємств на Сході України та скорочення випуску товарів через втрату російського ринку.

  Прийняття Закону України «Про державну промислову політику» дасть змогу змінити ситуацію, що склалася. Документом, зокрема, передбачається створення вітчизняного конкурентоспроможного промислового комплексу, здатного з урахуванням процесів інтеграції у світовий економічний простір та умов глобалізації розв’язувати основні завдання соціально-економічного розвитку та утвердження України як високотехнологічної держави.
  Ознайомитися із проектом Закону України «Про державну промислову політику» можна на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».