• In English
 • Колонка т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтина Гури, опублікована на сайті видання "Економічна правда", 25.01.2021

  "Зелені" облігації: як Україна планує залучати кошти на екологічні проекти

  Україна готує запуск ринку "зелених" облігацій для залучення коштів на енергоефективні та "зелені" проекти. Потенціал ринку — 36 млрд доларів до 2030 року.

  Тренд сталого розвитку залишається незмінним на глобальній арені. У різних точках світу — все більше нових "зелених" проектів. ЄС планує досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.

  Green Recovery розглядається багатьма країнами як необхідний пакет реформ, щоб відновити економіку після пандемії.

  Як і весь прогресивний світ, Україна обрала і тримає курс на розвиток "чистої", енергоефективної, низьковуглецевої, але конкурентоздатної та успішної економіки.

  Зацікавленість у масштабуванні проектів з енергоефективності та "чистої" енергетики – цілком очевидна. Адже таким чином громади вирішують не лише проблеми енергозабезпечення, а й розвивають економічні процеси: створюють робочі місця, залучають нові технології, збільшують надходження до бюджетів тощо.

  Тож, зміна "курсу" світової економіки в напрямку сталого розвитку визначає прагнення мобілізувати "зелені" інвестиції у розвиток низьковуглецевої економіки.

  Втім, один із найчастіших бар’єрів, з яким стикаються міста, громади, девелопери еко-проектів, — це фінансування.

  Проекти екологічного спрямування, які мають багато безперечних переваг для добробуту суспільства, потребують чималих довгострокових інвестицій. Таке фінансування нелегко отримати від української банківської системи та на місцевому ринку капіталу.

  Для вирішення цього питання Україна запроваджує новий, але перспективний інструмент – "зелені" облігації.

  Крок за кроком спільними зусиллями Держенергоефективності, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та міжнародних партнерів закладається законодавчий фундамент для "зелених" облігацій.

  Так, закон прийнято, підготовлено підзаконну базу і одночасно здійснюється пошук пілотних проектів для випуску "зелених" облігацій.

  Світова практика: ринок досяг понад 250 млрд доларів на кінець 2019 року

  Глобальний ринок "зелених" облігацій зростає в геометричній прогресії. У 2007 році, вперше, в світі було випущено "зелених" облігацій на загальну суму 900 млн доларів, а в 2019 році – на рекордну суму у понад 250 млрд доларів.

  Важливо, що особливу увагу до формування міжнародного і національних ринків "зелених" облігацій приділяють уряди Великої двадцятки, Європейська Комісія, Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Організація економічного співробітництва та розвитку.

  Рейтинг країн світу з випуску "зелених" облігацій очолюють США, Китай та Франція. Питома вага їх облігаційного випуску в загальній світовій емісії 2018 року склала 47%.

  У ТОП-світових емітентів "зелених" облігацій також входять багато європейських країн: Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Швеція, Іспанія, Великобританія, Ірландія, Норвегія, Італія.

  Облігації та Україна

  Україна вже має досвід розміщення суверенних облігацій на міжнародних ринках так званих "єврооблігацій". Зокрема, за даними Мінфіну, в липні 2020 року Україна успішно завершила розміщення єврооблігацій на суму $2 млрд, з дохідністю 7,25% та з погашенням у 2033 році.

  Єврооблігації випускалися за міжнародними правилами та розміщувалися серед міжнародних інвесторів.

  Інвесторська база таких облігацій переважно складалася з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%).

  Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполучених Штатів (48%), Сполученого Королівства (38%) та країн Європейського Союзу (13%), які придбали більшу частину нового випуску та взяли участь в правочині з обміну єврооблігацій.

  Сума заявок на придбання цінних паперів та участь в пропозиції обміну на піку сягнула $7 млрд від більш як 200 інвесторів зі всього світу.

  Успішне проведення розрахунків за єврооблігаціями свідчить про довіру до країни зі сторони міжнародної інвестиційної спільноти та підтримку визначеної стратегії розвитку.

  Тож Україна має всі можливості вже в найближчому майбутньому запропонувати міжнародній спільноті "зелені" облігації під реалізацію національних проектів у сфері альтернативної енергетики, енергоефективності та інших проектів екологічного спрямування.

  "Зеленість" облігацій

  Основна особливість"зелених" облігацій полягає в тому, що кошти від їх продажу спрямовуються виключно на фінансування або рефінансування "зелених" проектів.

  Це можуть бути проекти у сфері альтернативної енергетики, енергозбереження, утилізації та переробки відходів, впровадження екологічно чистого транспорту, ефективного використання земельних ресурсів, збереження флори і фауни, водних ресурсів, адаптації до змін клімату, а також інші проекти, спрямовані на захист навколишнього середовища, впровадження екологічних стандартів, скорочення викидів у навколишнє середовище.

  Умови випуску "зелених" облігацій мають узгоджуватись з чотирма основними принципами Green Bonds Principles (GBP), розробленими представниками міжнародного фінансового сектору за допомогою Міжнародної асоціації ринків капіталу (ICMA):

  Використання надходжень від розміщення облігацій;

  Процедура оцінки та відбору проектів;

  Адміністрування надходжень від розміщення облігацій;

  Звітність.

  Важлива особливість процесу — обов’язкове дотримання емітентами принципів екологічної результативності. Таким чином, передбачено запобігання такому явищу, як "greenwashing" – навмисному введенні в оману інвесторів і державних органів щодо напрямів використання коштів, отриманих від емісії "зелених" облігацій.

  Крім цього, законом передбачено розробку вторинного законодавства, над чим вже працює Держенергоефективності.

  Цілісна модель ринку "зелених" облігацій для України

  За результатами консультацій з громадськістю та стейкхолдерами Держенергоефективності розроблено проект розпорядження Уряду "Про схвалення Концепції запровадження та розвитку ринку "зелених" облігацій в Україні".

  Концепцією передбачено:

  напрями, механізми, строки та план дій для формування національної моделі ринку "зелених" облігацій;

  розробку чітких політик, прозорих правил та національних стандартів для ринку "зелених" облігацій, а також впорядкування ринку незалежних оцінювачів та запровадження схеми їх акредитації. Так, інвестори будуть впевнені в чесних правилах гри на ринку;

  розробку податкових пільг і стимулів для операцій із "зеленими" облігаціями. Це сприятиме мобілізації необхідних фінансових ресурсів та входженню на ринок нових інвесторів;

  співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями та міжнародними банками розвитку. Їх залучення покращить інвестиційну привабливість "зелених" облігацій та прискорить зростання цього класу активів в Україні.

  У результаті прийняття та реалізації заходів Концепції Україна зможе запровадити дієвий ринок "зелених" облігацій.

  Випуск "зелених" облігацій дозволить залучати "зелене" фінансування за прийнятною вартістю та стимулювати соціально-економічний розвиток регіонів. Громади можуть отримати низку переваг, зокрема:

  зменшити споживання енергоресурсів та заощадити кошти на їх оплату;

  скоротити викиди СО2 та покращити екологічний стан;

  розповсюджувати "зелені" технології як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі;

  активізувати економічні процеси, роботу бізнесу у т.ч. в суміжних галузях та забезпечити надходження до бюджетів різних рівнів;

  підвищити зайнятість населення;

  покращити інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність місцевих громад;

  позитивно вплинути на якість життя громадян в цілому.

  Пошук пілотних проектів для муніципалітетів

  Ми шукаємо надійних партнерів, які готові бути першими і зробити пілоти з випуску "зелених" облігацій.

  Ми будемо робити фокус саме на муніципальних "зелених" облігаціях, а Держенергоефективності стане відповідальним за їхню верифікацію.

  Наприклад, кожен муніципалітет може розробити місцеву програму з енергоефективності і для її реалізації випустити "зелені" облігації. Таким чином, можна інвестувати в утеплення дитсадків, лікарень, у модернізацію об’єктів теплокомуненерго тощо.

  Реалізація проектів, у свою чергу, дозволить заощаджувати енергоресурси і витрати на їх оплату.

  За даними Міжнародної фінансової корпорації (IFC), потенціал українського ринку енергоефективності та "чистої" енергетики до 2030 року — 73 млрд доларів. Половину з них – 36 млрд доларів — можна залучити саме завдяки випуску "зелених" облігацій.

  "Зелені" облігації будуть критично важливими для забезпечення "зеленого" переходу. В Україні нас вже підтримали біржі, а кілька тижнів тому до нашої роботи приєднався Національний банк України, і ми продовжимо це партнерство, представляючи в Україні нові фінансові стандарти і фокусуючи увагу на "зелених" облігаціях.

  Також ми продовжимо співпрацю з Держенергоефективності.

  Отже, органи місцевого самоврядування мають змогу розробити програми з енергоефективності, яких потребують їхні громади, та втілити в життя завдяки "зеленим" облігаціям. Держенергоефективності готове і відкрите до співпраці.