• In English
 • Іван Ліщина: Комітет міністрів Ради Європи припинив нагляд за виконанням рішення Європейського суду з прав людини у справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України»
  Міністерство юстиції України, опубліковано 26 вересня 2019 року о 14:48

  23-25 вересня 2019 року в місті Страсбург (Французька Республіка) відбулося чергове 1355 засідання Комітету міністрів Ради Європи, до порядку денного якого було включено питання виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини у групі справ «Олександр Волков проти України», та зокрема, питання щодо вжиття органами влади додаткових заходів індивідуального характеру на виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України».

  Варто нагадати, що 25 липня 2002 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України», в якому констатував порушення ч. 1 ст. 6 Конвенції щодо права на справедливий розгляд справи незалежним і безстороннім судом, та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції стосовно права на мирне володіння майном. Рішення у цій справі мало надзвичайно важливе значення для розвитку судової гілки влади в Україні та утвердження європейських демократичних стандартів. Водночас висновки, наведені в цьому рішенні, вплинули і на Європейський суд з прав людини, а також сформували новий етап розвитку конвенційного механізму захисту прав людини та основоположних свобод.

  У промові, виголошеній на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, заступник Міністра юстиції – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина наголосив на заходах, вжитих державними органами з метою відновлення попереднього юридичного стану заявника у цій справі та виплати присудженої Європейським судом справедливої сатисфакції.

  Іван Ліщина також звернув увагу, що державні органи продовжують активну співпрацю щодо вжиття заходів загального характеру з метою виконання рішень Європейського суду з прав людини у групі справ «Олександр Волков проти України» та попередження подібних порушень у майбутньому. 

  Беручи до уваги зазначене, а також інформацію, надану державними органами, Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Остаточну резолюцію у справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України», відповідно до якої припинив здійснення нагляду за виконанням рішення Європейського суду з прав людини у вказаній справі.

  Принагідно повідомляємо, що з текстом Остаточної резолюції у справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України» можна ознайомитися на сайті Комітету міністрів Ради Європи за посиланням.