• In English
 • До 20-ї річниці прийняття Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ в Україні прийнято другий Національний план дій з виконання Резолюції
  Міністерство соціальної політики України, опубліковано 28 жовтня 2020 року о 16:43

  Одноголосне прийняття Радою Безпеки ООН Резолюції 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ у 2000 році стало історичним моментом: Рада Безпеки акцентувала увагу на роль жінок у війнах, конфліктах та будівництві миру, підкреслюючи ризик стати жертвами збройних конфліктів і, одночасно, важливий потенціал жінок як учасників мирних процесів. 

  Національні плани дій з виконання Резолюції мають 36 країн – учасниць ОБСЄ (16 країн – 3-й або 4-й). 

  28 жовтня 2020 року Уряд України прийняв рішення про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ на період до 2025 року, розроблений Мінсоцполітики у тісній співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади, міжнародними партнерами та 18 громадськими організаціями. 

  Це другий план, за яким працюватиме Україна наступні 5 років. З моменту прийняття першого Національного плану у лютому 2016 року, коли Україна стала першою країною в світі, де документ було прийнято в умовах збройного конфлікту, він набув нової якості, орієнтованої на результат, консолідував зусилля 56-ти органів державної влади на національному та місцевому рівнях, органів місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, сфокусувавши увагу на 17-ти основних цільових групах жінок і чоловіків. 

  Документ включає конкретні кроки, покликані створити умови для забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у подоланні конфліктів, встановленні миру, процесах відновлення, протидії безпековим викликам, системній протидії насильству за ознакою статі та насильству, пов’язаному з конфліктом. 

  Основним інтегрованим показником, який буде свідчити про успішність документа в цілому, є місце України в Індексі ООН із становища жінок, миру і безпеки. На сьогодні Україна посідає 105 місце із 167 країн світу. 

  Документом визначено 5 стратегічних цілей:

  1. Жінки і чоловіки беруть рівноправну участь у прийнятті рішень щодо запобігання конфліктам, розв’язання конфліктів, постконфліктного відновлення на всіх рівнях та в усіх сферах, зокрема в секторі безпеки і оборони.

  2. Створено гендерно чутливу систему ідентифікації безпекових викликів, запобігання цим викликам, реагування на них.

  3. Процес постконфліктного відновлення, розбудови та впровадження системи перехідного правосуддя відбувається за принципами забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

  4. Держава забезпечує захист від насильства за ознакою статі, сексуального насильства (в умовах збройного конфлікту та в мирний час).

  5. Виконавці Національного плану мають розвинену інституційну спроможність ефективно впроваджувати порядок денний „Жінки, мир, безпекаˮ відповідно до міжнародних стандартів. 

  Довідково

  Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ розроблено на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471, Указу Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 „Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 рокуˮ, відповідно до Законів України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківˮ, „Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” з метою забезпечення виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ, ухваленої Радою Безпеки ООН 31 жовтня 2000 року, та 9-ти інших резолюцій Ради Безпеки ООН, пов’язаних із нею (1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467, 2493), які разом формують порядок денний „Жінки, мир, безпекаˮ.