• In English
 • Уряд ухвалив законопроект, який забезпечить фіксацію усіх зустрічей чиновників та народних депутатів
  опубліковано 11 лютого 2016 року о 20:49

  Кабінет Міністрів України ухвалив розроблений Міністерством юстиції України  проект Закону України «Про правила доброчесності політичного діяча», яким запроваджується обов’язкова фіксація всіх зустрічей, перемовин та телефонних розмов політичних діячів під час здійснення ними своїх повноважень.

  Проект розроблено з метою уникнення політичного тиску і політичної корупції, повної прозорості та відкритості діяльності політичних діячів. Ухвалення даного документа дасть можливість визначити правила доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, під час виконання ними повноважень та здійснення політичної діяльності.

  Законопроект передбачає, що обліку підлягають відомості про дату, місце, прізвище, ім’я та по-батькові, назву посад учасників, а також мету, предмет та форми зустрічей, перемовин, телефонних розмов політичних діячів.

  Крім того, політичний діяч зобов’язаний вести облік використання транспортних засобів, майна чи активів, які використовуються ним у службових цілях і були надані за рахунок фізичних чи юридичних осіб.

  Ці дані службовець повинен надати за запитом на інформацію відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації». А в разі виявлення розбіжностей між наданими службовцем відомостями  та інформацією, отриманою з інших публічних джерел, політичний діяч зобов'язаний надати пояснення щодо таких розбіжностей.

  Згідно з законопроектом, політичний діяч, від якого вимагали вчинити незаконні дії, поводитися неетично, неналежним чином чи неефективно, повинен публічно повідомити про таке порушення норм доброчесності.

  Документ також встановлює основні засади та принципи доброчесності політичного діяча, серед яких соціальна справедливість та недискримінація, прозорість, гідна поведінка, формування довіри до влади, запобігання марнотратству та недопущення конфлікту інтересів.

  До політичних діячів у законопроекті відносяться депутати, члени Кабінету Міністрів та їх заступники, глава Адміністрації Президента України, його перший заступник та заступники, а також сільські, селищні, міські голови, голови районних, районних у містах, обласних рад.