• In English
 • Володимир Демчишин взяв участь у 13-у засіданні Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства
  опубліковано 16 жовтня 2015 року о 20:06

  15 по 16 жовтня 2015 року у м. Тирана (Республіка Албанія) відбулось 39-е засідання Постійної групи високого рівня та 13-е засідання Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства. Україну на поважному зібранні  представила делегація України на чолі з Міністром енергетики та вугільної промисловості України Володимиром Демчишиним.

  Під час заходу за участі України на засіданні прийнято низку ключових рішень:

  - рішення стосовно імплементації Директиви 2001/80/ЄС, яким передбачається необхідність підготовки країнами-учасницями Енергетичного Співтовариства національного плану зменшення викидів великими спалювальними установками до 31 грудня 2027 року. Це рішення безпосередньо стосується України, оскільки Українській стороні  вдалося відстояти необхідність більш гнучних термінів виконання цих зобов'язань. ЄК зробила виняток  для України та встановила окремі терміни виконання цих зобов’язань. Зміст цього рішення полягає у пролонгації для України термінів досягнення установками спалювання (ТЕС та ТЕЦ) мінімальних концентрацій забруднюючих речовин у димових газах до 2029-2033 рр. (замість 2018, 2024 рр.) та збільшення граничного часу експлуатації до 40 000 годин (замість 20 тис. годин для інших країн-членів) для енергоблоків ТЕС, що не можуть бути модернізовані через високу зношеність.

  Крім того, Міністр  Володимир Демчишин у ході зустрічі у Тирані порушив питання необхідності збільшення фінансування Євросоюзом відповідних заходів для повноцінного виконання Україною взятих на себе зобов’язань.

  - Рішення щодо імплементації Директиви 2012/27/ЄС стосовно енергетичної ефективності в рамках Енергетичного Співтовариства. Директива передбачає більш амбітні, а відтак більш жорсткі вимоги щодо запровадження енергоефективних технологій в країнах ЄС. Відтепер ця Директива буде обов'язковою до виконання в Україні. Це означає, що Українській стороні вже зараз потрібно здійснювати  системні зміни в політиці запровадження енергоефективних технологій.

  Усі  пропозиції та зауваження Української сторони, висловлені в ході низки консультацій із представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Європейської Комісії щодо імплементації зазначеної Директиви, були враховані, що дещо пом'якшило вимоги до країн-учасників Співтовариства, зокрема, і до України.

  Крім того, Українська сторона  закликала Єврокомісію до пошуку додаткових інструментів стимулювання (фінансової підтримки та технічної допомоги) країн-учасниць в імплементації цих директив, оскільки обсяги коштів, необхідних для реалізації зазначених заходів, дуже істотні і є для багатьох країн-учасниць Енергетичного Співтовариства недоступними повною мірою.

  - Рішення щодо імплементації Регламенту (ЄС) № 347/2010 стосовно енергетичної інфраструктури в рамках Енергетичного Співтовариства. Регламент визначає порядок відбору та критерії визначення проектів трансєвропейської енергетичної інфраструктури, що становлять спільний інтерес для Енергетичного Співтовариства (так звані PECI projects), реалізація яких може відбуватись за рахунок інструменту фінансування ЄС.

  Єврокомісія, яка була ініціатором цього рішення, запропонувала надавати статус PECI лише тим проектам, які отримають спочатку статус проектів спільного інтересу в ЄС (PCI).  Звичайно, є ризик, що деякі проекти не зможуть отримати такий статус, оскільки потрібно буде проходити більш жорсткі процедури відбору, визначені в законодавстві ЄС. Ці занепокоєння неодноразово  висловлювалися країнами-учасницями, у  тому числі й Україною. Результатом стала заява ЄК щодо готовності внесення відповідних змін до європейського законодавства вже найближчим часом.

  Українська сторона сподівається, що отримання статусу за новими правилами все ж таки дозволить залучити необхідне фінансування з боку ЄС, яке, на жаль, поки є недоступним для нашої країни, незважаючи на  декларації європейських партнерів.

  - Рішення щодо імплементації Регламенту (ЄС) № 431/2014 від 24 квітня 2014 року щодо внесення змін до Регламенту № 1099/2008 Європейського Парламенту та Ради про статистику енергетики.  Цей документ передбачає підготовку на щорічній основі цілої низки статистичних даних щодо споживання енергії домогосподарствами.  Для України це будуть додаткові зобов'язання в частині підготовки відповідної статистичної інформації. Термін впровадження цієї Директиви - 1 січня 2017 року.

  - затвердження директив щодо «Майбутнього спільного акта щодо безпеки постачань», який зараз опрацьовується ЄК. Таким чином,  Європейська Комсія  ще раз продемоснтрувала готовність залучати країни-учасниці Енергетичного Співтовариства до рішень, що готуються та прийматимуться всередині ЄС, але які матимуть вплив і на країни-учасниці.

  - рішення щодо створення Парламентської Асамблеї в рамках Енергетичного Співтовариства.

  -рішення щодо більш широкого залучення неурядових організацій до роботи Секретаріату, засідань Постійної групи високого рівня та Ради Міністрів.

  - схвалення основних принципів Дорожньої карти щодо реформування Енергетичного Співтовариства.

  - рішення щодо переобрання Я. Копача Директором Енергетичного Секретаріату на наступні три роки.

  Янез Копач у виступі  під час засідання зазначив прогрес у реформуванні Україною енергетичного сектору: «У цьому році Україна продемонструвала диво, імплементувавши норми Третього енергетичного пакету в газовій сфері та підготовувавши в короткий строк законопроект про ринок електроенергії у відповідності до європейського законодавства. Таким чином, Україна без перебільшення є країною-учасницею, яка найбільше просунулася в цьому питанні, і навіть більше, порівняно з деякими країнами-членами ЄС».