• In English
 • 22 червня – початок конкурсу щодо обрання членів НАЗЯВО
  Міністерство освіти і науки України, опубліковано 22 червня 2021 року о 11:12

  Сьогодні, 22 червня 2021 року, стартує конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Текст оголошення про проведення конкурсу оприлюднено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. Заяви та документи на участь у конкурсі прийматимуться до 22 липня 2021 року.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  1) письмова заява державною мовою про участь у конкурсі за формою згідно з додатком до Положення;

  2) у разі висування кандидатом у члени Національного агентства:

  ∙ представником закладу вищої освіти – витяг з протоколу засідання вченої ради відповідного закладу вищої освіти,

  ∙ представником Національної академії наук, національної галузевої академії наук – витяг з протоколу засідання Президії Національної академії наук, витяг з протоколу засідання Президії відповідної національної галузевої академії наук,

  ∙ представником Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців – витяг з протоколу засідання ради відповідного Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців,

  ∙ представником органу студентського самоврядування – витяг з протоколу засідання колегіального органу студентського самоврядування;

  3) професійне резюме державною та англійською мовами із зазначенням галузі знань (крім представників здобувачів вищої освіти та Всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців) та можливості працювати в Національному агентстві за основним місцем роботи;

  4) мотиваційний лист кандидата в члени Національного агентства, складений у довільній формі державною та англійською мовами, щодо роботи у складі Національного агентства з пропозиціями щодо своїх функцій (обов’язків) обсягом не більше 5 тисяч знаків;

  5) документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам (володіння державною мовою може бути підтверджено документами в разі їх наявності);

  6) додаткові документи, які кандидат вважає за потрібне подати (мовою оригіналу та переклад англійською).

  Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Національного агентства:

  ∙ володіння державною мовою;

  ∙ вища освіта, крім представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

  ∙ науковий ступінь та/або вчене звання, крім представників роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

  ∙ досвід наукової чи науково-педагогічної роботи не менше трьох років, крім представників роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

  ∙ для представників роботодавців – досвід фахової роботи не менше п’яти років;

  ∙ для представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня – статус здобувача вищої освіти (студента/курсанта) на момент подання документів для участі у конкурсі.

  Документи подаються шляхом надсилання їх електронних (сканованих) примірників на адресу електронної пошти.

  Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи, необхідні для участі в конкурсі: Іванішенко Олена Вікторівна, тел. (044) 481-47-49, ivanishenko@mon.gov.ua.

  Усього до складу НАЗЯВО мають увійти 23 особи.