• In English
 • Забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації з 9 травня 2011 року по 31 грудня 2021 року

  На початку 2022 року Департаментом інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів проведено моніторинг виконання основних положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» органами виконавчої влади.

  Результат аналізу отриманих даних показав, що за період з травня 2011 року по грудень 2021 року запитувачі надіслали до органів виконавчої влади 836 297 запитів, у тому числі до міністерств – 281 070 (що складає 33,6% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 410 992 (49,1%), до місцевих органів виконавчої влади – 144 235 запитів (17,3%).

  На адресу Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 38 553 запити на інформацію. 

  Кількість запитів, отриманих органами виконавчої влади

  за період з травня 2011 року по грудень 2021 року


  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2020 року до органів виконавчої влади надійшло 702 653 запити, у тому числі до міністерств – 242 632 (що складає 34,5% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 335 178 (47,7%), до місцевих органів виконавчої влади – 124 843 запити (17,8%). До Секретаріату Кабінету Міністрів з травня 2011 року по грудень 2021 року надійшло 32 780 запитів.

  Найбільша кількість запитів була отримана Національною поліцією (153 122), Міністерством внутрішніх справ (100 038), Пенсійним фондом (67 017), Київською міською державною адміністрацією (49 146), Міністерством юстиції (34 430), Адміністрацією Державної прикордонної служби (24 122), Міністерством охорони здоров’я (23 465), Державною службою статистики (20 045), Міністерством інфраструктури (19 985), Міністерством соціальної політики (18 997), Харківською обласною державною адміністрацією (16 546), Міністерством освіти і науки (15 150), Міністерством енергетики (13 516), Міністерством оборони (12 384), Міністерством економіки (11 087), Фондом державного майна (10 081).

  Органи виконавчої влади, які отримали найбільшу кількість 
  запитів на інформацію за період з травня 2011 року по грудень 2021 року

  Слід зазначити, що із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), зверненнями за змістом були 113 645 листів, що становить 13,6% від загальної кількості запитів, отриманих органами виконавчої влади. Із них у міністерствах – 45 046 звернень (або 16% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 62 956 (15,3%) та у місцевих органах виконавчої влади – 5 643 (3,9%).

  Співвідношення отриманих органами виконавчої влади
  запитів на інформацію та кореспонденції, у якій автори посилалися на Закон за період з травня 2011 року по грудень 2021 року

   Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2020 року із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 96 664 листа, що становило 13,8%. Із них у міністерствах – 39 702 звернення (що складало близько 18% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 51 878 (15,5%) та у місцевих органах виконавчої влади – 5 084 (4,1%).

  Із загальної кількості запитів на публічну інформацію, отриманих органами виконавчої влади: 438 021 надійшов електронною поштою (або 52,4% від загальної кількості), 286 545 (34,3%) – поштою, 8 163 (0,9%) – телефоном, 6 288 (0,8%)  факсом.

  Значна кількість запитів на інформацію надійшла іншими каналами, зокрема, під час особистих прийомів або передавалася особисто працівникам підрозділів, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації у спеціально визначених місцях, через Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, через спеціальні скрині у адмінбудівлях. Кількість таких запитів склала 97 280 (11,6%).

  Канали надходження запитів на інформацію

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2020 року з 702 653 запити, отриманих органами виконавчої влади: 352 293 надійшло електронною поштою (50,1% від загальної кількості), 252 743 (36%) – поштою, 7 786 (1,1%) – телефоном, 6 277 (0,9%) – факсом, 83 554 (11,9%) – іншими каналами.

  Аналіз отриманих даних свідчить, що електронна пошта є найбільш затребуваним каналом направлення запитів на інформацію до органів виконавчої влади і щороку він стає все більше актуальним.

  Надходження запитів до органів виконавчої влади за допомогою
  електронної пошти у 2018 – 2021 роках

   До Секретаріату Кабінету Міністрів за весь період дії Закону України «Про доступ до публічної інформації» електронною поштою надійшло 25 022 запити, що становило 64,9% всіх запитів.

  Слід зазначити, що факс, як засіб направлення запитів до органів виконавчої влади, продовжує втрачати свою актуальність. Зокрема, у 2018 році органами виконавчої влади за допомогою факсу отримано 331 запит, у 2019246, у 2020 22, у 2021 році лише 11 запитів.

  До Кабінету Міністрів та його Секретаріату у 2021 та 2020 роках за допомогою факсу запити на інформацію не надходили, у 2019 році зазначеним каналом зв’язку отримано 4 запити, у 2018запитів.

  Надходження запитів до органів виконавчої влади за допомогою
  факсу у 2018 - 2021 роках.

  Переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація (125 843 запити), інформація про фізичну особу (119 014 запитів), статистична інформація (77 159 запитів), інформація довідково-енциклопедичного характеру (63 712 запитів).

  Види інформації

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2020 року переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація (104 386 запитів), інформація про фізичну особу (104 369 запитів), статистична інформація (68 174 запити), інформація довідково-енциклопедичного характеру (56 269 запитів).

  Від фізичних осіб, найбільш активної категорії запитувачів, до органів виконавчої влади надійшло 571 018 запитів (68,3%). Від юридичних осіб отримано 157 217 запитів (18,8%), від представників засобів масової інформації – 68 273 (8,1%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 39 789 (4,8%).

  Категорії запитувачів

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2020 року від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 474 574 запити (67,5%), від юридичних осіб – 138 803 (19,8%), від представників засобів масової інформації – 53 095 (7,6%) та від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 36 181 (5,1%).

  Для роботи запитувачів з документами чи їх копіями у 86 із 99 опитаних органів виконавчої влади створено спеціальні робочі місця.

  Згідно зі статтею 10Закону та постанови Кабінету Міністрів від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

  Як свідчить аналіз отриманої Секретаріатом Кабінету Міністрів інформації, із 99 опитаних органів виконавчої влади, розміщення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних забезпечують 92 органи.

  Оновлення інформації у наборах даних органами виконавчої влади здійснюється переважно у міру внесення змін, щомісячно та щоквартально. Набори даних розміщуються здебільшого у таких форматах: XLS(X), DOC(X), PDF, JSON, (X)HTML, 7z, JPG (JPEG), CSV, ZIP, ODT, TIFF, RTF, TXT, ODS.

  Відповідно до статті 14 Закону розпорядники інформації утворюють спеціальні структурні підрозділи або визначають відповідальних осіб, які організовують доступ до публічної інформації.

  Станом на грудень 2021 року 53 органи виконавчої влади мають структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту, у 29 – визначені відповідальні особи, окремі структурні підрозділи функціонують у 17 органах виконавчої влади.

  Організація роботи із запитами на інформацію в органах виконавчої влади

  Довідково: на кінець 2020 року 50 органів виконавчої влади мали структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту, у 32 – були визначені відповідальні особи, а окремі структурні підрозділи функціонували у 14 органах виконавчої влади.

  Згідно з вимогами статті 21 Закону та постанови Кабінету Міністрів від 13 липня 2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію» розпорядник інформації визначає розмір фактичних витрат на копіювання і друк документів, що надаються за запитом на інформацію, в межах встановлених граничних норм. За інформацією отриманою від органів виконавчої влади, відшкодування фактичних витрат на копіювання і друк документів потребують в середньому 1  запити на місяць.

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 21 листопада 2011 р. № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» до обов’язків розпорядників інформації належить систематичне ведення обліку документів, що знаходяться у їхньому володінні. Система обліку публічної інформації функціонує у 86% органів виконавчої влади, майже 79% органів оприлюднили систему обліку публічної інформації на власних веб-сайтах.

  У переважної більшості розпорядників інформації облік запитів на інформацію ведеться у підсистемі в системі електронного документообігу. За результатами розгляду запитів на інформацію 93% органів виконавчої влади публікують на власних сайтах звіти про опрацювання запитів на інформацію. Переважна більшість публікує щомісячні та щорічні звіти, рідше – щотижневі та щоквартальні.

  Одночасно зазначаємо, що з графічними звітами про результати роботи із запитами на інформацію Секретаріату Кабінету Міністрів можна ознайомитись на Урядовому порталі за посиланням – https://bit.ly/30LQqpq.

  Із загальної кількості запитів (836 297) на 40 094 (4,8% від загальної кількості запитів) органами виконавчої влади було надіслано запитувачам відмови у наданні інформації, оскільки: 

   органи виконавчої влади не були розпорядниками запитуваної інформації (26 841, або 3,2% від загальної кількості запитів);

   запитувана ними інформація мала обмеження доступу (13 253, або 1,6%), а саме: 6 700 (0,8%) запитів стосувалося конфіденційної інформації, 4 100 (0,5%)  таємної, 2 453 (0,3%) – службової.

  Відповідно до статті 15 Закону органи виконавчої влади мають забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню.

  На виконання зазначеної норми Закону, органами виконавчої влади було оприлюднено 66 174 проекти рішень. З них: 14 750 проектів винесли на обговорення міністерства, 16 965 – інші центральні та 34 459 місцеві органи виконавчої влади.

  Оприлюднення проектів рішень органами виконавчої влади 

  з травня 2011 року по грудень 2021 року

  На вимогу пункту 1 частини першої та частини другої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 96 органів виконавчої влади оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах, зокрема інформацію про принципи формування, розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага їх керівника та заступників керівника.

  Переважна більшість опитаних органів виконавчої влади визначила невірне трактування громадськістю Закону України «Про доступ до публічної інформації» (звернення по суті, визначаються громадянами як запити) найактуальнішою проблемою. Також, мають місце зловживання з боку запитувачів з проханнями надати копії документів, які були надані на виконання попереднього інформаційного запиту, масштабні і деталізовані запити, що потребують значного часу, людських ресурсів і сил на опрацювання. Крім того, фізичні та юридичні особи посилаючись на Закон України «Про доступ до публічної інформації» продовжують звертатися за отриманням адміністративних послуг.

  Підвищення компетентності держслужбовців у сфері забезпечення доступу до публічної інформації в наслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 переважно проводилося за рахунок самоосвіти, крім того активно використовувалися освітні он-лайн платформи «Prometheus» та «Дія. Цифрова освіта». Також, відбувалися семінари, тренінги які проводилися, як власними силами так із залученням Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Української школи урядування.