• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 12 січня 2022 р. № 32-р
  Київ
  Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків

  1. Державній службі статистики забезпечити щодня проведення моніторингу споживчих цін на товари згідно з додатком та подавати Міністерству економіки до 16 години звітного дня відповідну інформацію.

  2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом із обласними, Київською міською державними адміністраціями забезпечити щотижня проведення моніторингу закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію та цін виробників на товари, зазначені в додатку (у межах компетенції), та подавати Міністерству економіки щосереди до 16 години відповідну інформацію.

  3. Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству енергетики, Міністерству охорони здоров’я разом із громадськими організаціями, які провадять діяльність на ринках товарів, зазначених у додатку (згідно з компетенцією), на запит Міністерства економіки подавати в одноденний строк інформацію про стан відповідного товарного ринку, причини зміни динаміки споживчих цін та пропозиції щодо заходів, спрямованих на стабілізацію цінової ситуації.

  4. Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів забезпечити щотижня проведення аналізу задекларованих відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 “Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 39, ст. 1273) роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подавати Міністерству економіки щосереди до 16 години узагальнену інформацію про тенденції зміни роздрібних цін на відповідні товари.

  5. Міністерству економіки забезпечити:

  1) аналіз рівня і динаміки споживчих цін на товари, зазначені в додатку, систематизацію та узагальнення інформації, отриманої від центральних органів виконавчої влади відповідно до пунктів 2 і 3 цього розпорядження, та подання Кабінетові Міністрів України щоп’ятниці інформаційно-аналітичних матеріалів;

  2) утворення міжвідомчих робочих груп за товарно-галузевим принципом із залученням представників Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства енергетики, Міністерства охорони здоров’я, Антимонопольного комітету, Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, профільних асоціацій (за згодою).

  На засіданнях робочих груп, які мають проводитися в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал розглядати стан ринків товарів, визначених у додатку, зокрема баланси попиту і пропозиції, та подавати Кабінетові Міністрів України, центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо стабілізації ситуації на відповідних товарних ринках.

           Прем’єр-міністр України                                             Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67