• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 23 грудня 2021 р. № 1355
  Київ
  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488; 2016 р., № 47, ст. 1707; 2017 р., № 33, ст. 1029, № 88, ст. 2690; 2019 р., № 90, ст. 2994) зміни, що додаються.

  2. Установити, що реалізація цієї постанови здійснюється підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, виключно в межах коштів, передбачених у відповідних кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

  3. Зобов’язати керівників підприємств, установ та організацій, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, вжити заходів до мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу відряджених працівників і строку їх перебування у відрядженні, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням, проведення зустрічей, переговорів тощо в режимі он-лайн.

  4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.


                    Прем’єр-міністр України               Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73