• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 09 грудня 2022 р. № 1155-р
  Київ
  Про схвалення Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року

  1. Схвалити Стратегію комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року, що додається.

  2. Затвердити операційний план реалізації у 2022—2024 роках Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року, що додається.

  3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

  забезпечити своєчасне виконання операційного плану реалізації у 2022—2024 роках Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування;

  подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству культури та інформаційної політики інформацію про хід виконання зазначеного операційного плану для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.     


  Прем’єр-міністр України                                                                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 55