• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 19 квітня 2021 р. № 369
  Київ
  Деякі питання реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційного проекту “Додаткове фінансування для протидії COVID-19 в рамках Проекту доступу до довготермінового фінансування”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Визнати за доцільне залучення акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України” позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту “Додаткове фінансування для протидії COVID-19 в рамках Проекту доступу до довготермінового фінансування” в розмірі 100 млн. доларів США.

  2. Установити, що:

  1) плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов’язань за позикою, залученою для реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційного проекту “Додаткове фінансування для протидії COVID-19 в рамках Проекту доступу до довготермінового фінансування” (далі — гарантійні зобов’язання), становить 0,05 відсотка річних вибраної та непогашеної суми позики;

  2) акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України” забезпечує виконання своїх зобов’язань з відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань, в обсягах та порядку, що визначаються договором, укладеним зазначеним товариством з Міністерством фінансів, шляхом:

  передачі права вимоги боргу за кредитними договорами, які укладаються зазначеним товариством у рамках реалізації проекту;

  договірного списання Національним банком з рахунка такого товариства на користь Міністерства фінансів на вимогу Міністерства 20 відсотків суми витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань;

  нарахування пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку за кожен прострочений день відшкодування витрат державного бюджету.


          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 27