• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 травня 2007 р.  № 761

   

  ПОРЯДОК
  видачі спеціальних дозволів на
  використання лісових ресурсів

   

  1. Цей Порядок визначає умови і механізм видачі лісорубного або лісового квитка як спеціального дозволу на використання лісових ресурсів.

  2. Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, на підставі якого:

  здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів;

  ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини та інших продуктів лісу, встановлюються строки здійснення лісових користувань та вивезення заготовленої продукції, строки і способи очищення лісосік від порубкових решток, а також облік природного поновлення лісу, що підлягає збереженню;

  ведеться облік плати, нарахованої за використання лісових ресурсів*.

  3. Лісорубний квиток видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами Держкомлісгоспу (далі — органи Держкомлісгоспу), на заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування на підставі затвердженої в установленому порядку розрахункової лісосіки.

  Форма лісорубного квитка наведена у додатку 1 до цього Порядку.

  4. Для видачі лісорубного квитка власник лісів або постійний лісокористувач подає такі документи:

  заявку на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування;

  відомість чергової лісосіки;

  польову перелікову відомість;

  переліково-оцінювальну відомість;

  карту технологічного процесу розробки лісосіки;

  план лісосіки.

  5. Допускається оформлення лісорубного квитка протягом місяця від початку рубки:

  дерев, що загрожують падінням на лінії зв’язку, електромережі, інші інженерні споруди або під час ліквідації аварій на цих об’єктах;

  дерев під час вирубування візирів для проведення вишукувальних робіт і наукових досліджень, відведення лісосік, лісовпорядкування, гасіння лісових пожеж, очищення і ремонту лісоосушувальних систем, проведення аварійно-рятувальних робіт, розчищення судноплавних шляхів.

  6. Органи Держкомлісгоспу мають право проводити за згодою постійного лісокористувача заміну переданих за лісорубними квитками лісосік головного користування, в тому числі розпочатих рубкою, відведених у здорових деревостанах, на лісосіки у пошкоджених стихією, хворобами і шкідниками лісу деревостанах.

  7. У виняткових випадках (стихія або інші випадки, що унеможливлюють спеціальне використання лісових ресурсів) Держкомлісгосп за поданням його органів може дозволити заміну недоступних лісосік на інші (в межах розрахункової лісосіки).

  8. Лісовий квиток видається власником лісів або постійним лісокористувачем для:

  заготівлі другорядних лісових матеріалів;

  здійснення побічних лісових користувань;

  використання корисних властивостей лісів на умовах короткострокового тимчасового користування.

  Форма лісового квитка наведена у додатку 2 до цього Порядку.

  9. Лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань (у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду — за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальних органів Мінприроди).

  10. Для видачі лісового квитка підприємства, установи, організації і громадяни (далі — лісокористувачі) подають заявку на використання лісових ресурсів.

  11. Передача лісового квитка іншому лісокористувачеві може здійснюватися власником лісів або постійним лісокористувачем, які видали квиток, на підставі письмової заяви. Відмітка про передачу лісового квитка робиться в усіх його примірниках.

  12. З моменту видачі лісорубного або лісового квитка виділені лісокористувачеві лісові ділянки (лісосіки) здаються під його охорону.

  13. Рішення про видачу, відмову у видачі лісорубного або лісового квитка приймається у строки, встановлені законом.

  14. Лісорубний або лісовий квиток може бути анульований за рішенням органів Держкомлісгоспу, власників лісів або постійних лісокористувачів, які видали квиток, відповідно до закону.

  15. Бланки лісорубного або лісового квитка є документами суворої звітності, які виготовляються у встановленому порядку.

  16. Строк зберігання виданого лісорубного або лісового квитка — 10 років.

  17. Правила обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків лісорубного або лісового квитка затверджує Держкомлісгосп за погодженням з Мінприроди та Мінфіном.

  __________________  Додаток 1
  до Порядку

  Серія ___________
   

   

  ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

  ЛІСОРУБНИЙ КВИТОК

  “_____” _____________ 20___ р.

  Область __________ Власник лісів або постійний лісокористувач _________

  Лісництво ___________________ Система рубок _______________________

  Вид, спосіб рубки _________________ Спосіб обліку ___________________

  На підставі ______________________________________________________
                    (наказ Мінприроди про затвердження розрахункової лісосіки, дата і номер,

  _________________________________________________________________
                                                  акт обстеження, приписи тощо)

  дозволяється _____________________________________________________
                                                                           (найменування лісокористувача)

  рубати в рахунок _________________________________________________
                                                                                 (назва заходу)

  Лісотаксовий пояс __________________ Розряд такс _________________

   

  Категорія лісів

  Номер кварталу

  Номер виділу, ділянки

  Площа ділянки, гектарів

  Господарство

  Забезпе-чення збере-ження підросту

  Маса деревини, куб. метрів

  Нормативна вартість, гривень

  Належить сплатити з урахуванням індексації (знижки), гривень

  на площі, гектарів

  кількість,
  тис. штук на
  1 гектар

  ділової

  дров`яної

  разом  ліквідної стовбурної

  ліквіду із крони

  хворосту і сучків

  разом

  ділової

  дров`яної

  ліквіду із крони

  хворосту і сучків

  разом

   

  _______________

  Усього

  Підстава для індексації (знижки)_____________________________________

  Строк внесення плати за деревину, що відпускається __________________

  Вирубуванню не підлягають _________________________________________

  _________________________________________________________________

  Строк закінчення заготівлі “___” __________ 20___ р.

   

   

  Вивезення дозволяється ____________________________________________

  _________________________________________________________________

  Строк закінчення вивезення “___” __________ 20___ р.

  Умови зберігання деревини _________________________________________

  _________________________________________________________________

  Спосіб очищення __________________________________________________

  _________________________________________________________________

  Розробка лісосік проводиться згідно із технологічними картами.

  Особливі умови ___________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

   

  МП

  Лісорубний

  Лісорубний

   

  квиток

  квиток

   

  видав _______________
                      (підпис)

  виписав ______________
                       (підпис)

  Лісокористувачі зобов’язані дотримуватися вимог Порядку спеціального використання лісових ресурсів.

  За порушення Порядку спеціального використання лісових ресурсів заготівля деревини може бути припинена в установленому порядку.

  З Порядком спеціального використання лісових ресурсів і Правилами пожежної безпеки ознайомлений.

  Лісокористувач _____________________
                                                     (підпис)

  Відмітка про надання відстрочки на заготівлю та вивезення деревини

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

   

  МП                                                  Підпис __________________

  _____________________  Додаток 2
  до Порядку

  Серія __________

  ЛІСОВИЙ КВИТОК
  “____” ___________ 20___ р.

  Область ______________________ Район_____________________________

  Власник лісів або постійний лісокористувач ___________________________

  _________________________________________________________________

  Лісництво ________________________________________________________

  На підставі _______________________________________________________

  дозволяється______________________________________________________
                                                    (найменування лісокористувача, його адреса)

  здійснювати____________________________________________ в обсягах:
                                   (вид спеціального використання лісових ресурсів)

   

  Категорія

  лісів

  Номер кварталу

  Номер виділу,

  ділянки

  Площа, гектарів

  Дозволений обсяг використання

  Ціна одиниці виміру, гривень

  Загальна сума, гривень

  одиниця виміру

  кількість

  ______________

  Усього

  Строк внесення плати за використання лісових ресурсів  ________________

  Особливі умови ___________________________________________________

  Строк користування з “___” _________ 20__ р. по “___” _________ 20__ р.

   

  МП 

  Лісовий

  Лісовий

   

  квиток

  квиток

   

  видав  _____________
                 (підпис)

  виписав _______________
                      (підпис)

  З Правилами заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань, Правилами використання корисних властивостей лісів та Правилами пожежної безпеки в лісах ознайомлений.

  Лісокористувач _____________________
                                        (підпис)

  Відмітка про результати використання лісових ресурсів (корисних властивостей лісів) і внесення плати _________________________________

  _________________________________________________________________

  ­

  _____________________

     * Органи Держкомлісгоспу, постійні лісокористувачі подають до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, органам державної податкової служби перелік підприємств, установ. організацій і громадян, яким в установленому порядку видано лісорубний або лісовий квиток.