• In English
 • Уряд врегулював оплату праці працівників державних органів у 2017 році. Прийнятим актом: - установлено мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби з 1 січня 2017 року - 2000 гривень відповідно до Закону України "Про державну службу"; - підвищено посадові оклади державним службовцям та іншим категоріям працівників державних органів від 5 до 27 відсотків; - упорядковано віднесення посад державної служби до відповідних груп оплати праці; - визначено єдиний підхід щодо встановлення працівникам державних органів матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати; - визначено порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам патронатної служби та працівникам державних органів, які виконують функції з обслуговування, у разі виникнення права на її підвищення.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 січня 2017 р. № 15

  Київ

  Питання оплати праці
  працівників державних органів

  З метою упорядкування умов оплати праці працівників державних органів Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році;

  розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців;

  перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці;

  Умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах;

  Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України;

  Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”;

  Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям.

  2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  3. Рекомендувати керівникам державної служби в державних органах під час формування штатних розписів вводити посади державної служби 8 та 9 груп оплати праці з урахуванням складності виконуваних робіт та рівня відповідальності і кваліфікації працівника.

  4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2017 року.

  Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2017 р. № 15

  СХЕМА
  посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати
  праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році

  Найменування посади державної служби

  Група оплати праці

  Розміри посадових окладів, гривень

  вся територія України

  територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

  територія одного або кількох районів, міст обласного значення

  Керівник державного органу

  1

  13000

  11000

  9115

  Перший заступник керівника державного органу

  2

  12000

  9850

  8100

  Заступник керівника державного органу

  3

  11000

  8850

  7100

  Керівник департаменту, головного управління, служби, керівник апарату місцевої державної адміністрації

  4

  9115

  7100

  5830

  Керівник самостійного управління, служби

   

  8670

  6800

  5300

  Керівник самостійного відділу, служби

   

  8200

  6500

  5000

  Завідувач самостійного сектору

   

  7500

  5600

  4300

  Заступник керівника департаменту, головного управління, служби

  5

  8100

  6250

  4700

  Заступник керівника самостійного управління, служби

   

  7700

  5850

  4400

  Заступник керівника самостійного відділу, служби

   

  7464

  5500

  4200

  Керівник управління у складі департаменту, головного управління,  служби

  6

  7300

  5300

  3900

  Заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби

   

  7100

  5000

  3700

  Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

   

  6900

  4500

  3500

  Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

   

  6600

  4300

  3300

  Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу

   

  6400

  4100

  3100

  Державний експерт

  7

  6000

   

   

  Головний спеціаліст державного органу

   

  5900

  3801

  3085

  Адміністратор

   

  3801

  3801

  Провідний спеціаліст державного органу

  8

  4600

  3352

  2649

  Спеціаліст державного органу

  9

  4200

  2750

  2000

   

   

  ____________

  Примітки: 1. Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за 4—9 групами оплати праці;

  працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.

  2. Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, Рахункової палати, передбачені цією схемою, підвищуються на 10 відсотків.

  3. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 5 відсотків нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

  4. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4—6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.

  5. Посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мін’юсту, які виконують функції з підготовки проектів нормативно-правових актів, здійснення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, керівних працівників та головних спеціалістів Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, які здійснюють фахову та юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, передбачені цією схемою, підвищуються на 20 відсотків.

  _____________________

   

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2017 р. № 15

  РОЗМІР
  надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців

  Ранг державного службовця

  Розмір надбавки, гривень

  1

  1000

  2

  900

  3

  800

  4

  700

  5

  600

  6

  500

  7

  400

  8

  300

  9

  200

  _____________________

   

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2017 р. № 15

  ПЕРЕЛІК
  посад державної служби, що прирівнюються до
  відповідних груп оплати праці

  Групи оплати праці та посади державних службовців, передбачені Законом України “Про державну службу”

  Посади державних службовців, що прирівнюються
  до відповідних груп оплати праці

  Група 1.

  Посади керівників державних органів

  Керівник Апарату Верховної Ради України; Державний секретар Кабінету Міністрів України; керівники апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України; керівник Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати; державні секретарі міністерств; Урядовий уповноважений; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України; голови місцевих державних адміністрацій; керівники державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України “Про державну службу”, та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

  Група 2.

  Посади перших заступників керівників державних органів

  перші заступники (у разі наявності): Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України; керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, голів місцевих державних адміністрацій, керівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України; керівників державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України “Про державну службу”, та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

  Група 3.

  Посади заступників керівників державних органів

  заступники: Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, голів місцевих державних адміністрацій, керівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, керівників державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України “Про державну службу”, та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; Надзвичайний і Повноважний Посол України; Постійний представник України при міжнародній організації; Представник України при міжнародній організації

  Група 4.

  Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів

  керівники самостійних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (головних управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, служб, управлінь, відділів, секторів); керівник приймальні Президента України; керівник Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України; керівники самостійних структурних підрозділів (головних департаментів, департаментів, головних інспекцій, головних управлінь, служб, управлінь, відділів, відділень): Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління; керівники: територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів апеляційних та місцевих судів; керівники самостійних структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; керівники функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України; координатор

  Група 5.

  Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів

  заступники керівників самостійних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (головних управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, служб, управлінь, відділів); заступник керівника приймальні Президента України; заступники керівників самостійних структурних підрозділів (головних департаментів, департаментів, головних інспекцій, головних управлінь, служб, управлінь, відділів, відділень); завідувачі самостійних секторів: Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апарату місцевих державних адміністрацій та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління; заступники керівників: територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів апеляційних та місцевих судів; заступники керівників самостійних структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; заступник Постійного представника України при міжнародній організації; заступник Представника України при міжнародній організації; Генеральний консул України; радник-посланник закордонної дипломатичної установи України; посол з особливих доручень; дипломатичний радник; заступники керівників функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України

  Група 6.

  Посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів

  керівники підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів і їх заступники (управлінь, інспекцій, відділів, відділень, секторів): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; керівники підрозділів у складі функціональних підрозділів Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України, їх заступники; радник дипломатичної служби; консул ― керівник установи

  Група 7.

  Посади головних спеціалістів державних органів

  головні спеціалісти (державні експерти, головні консультанти, експерти, головні наукові консультанти, наукові консультанти, головні державні виконавці, головні державні ревізори-інспектори, головні державні інспектори, головні державні соціальні інспектори, головні казначеї, головні інспектори): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; перший секретар та консул дипломатичної служби; старший слідчий в особливо важливих справах, адміністратор, державний реєстратор, державний кадастровий реєстратор

  Група 8.

  Посади провідних спеціалістів державних органів

  провідні спеціалісти (старші консультанти, старші державні виконавці, старші державні ревізори-інспектори, старші державні інспектори, старші інспектори, провідні державні інспектори, державні соціальні інспектори, провідні казначеї): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів; старший судовий розпорядник; старший секретар суду; консультант суду; секретар судового засідання, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; другий секретар та віце-консул дипломатичної служби; старший слідчий

  Група 9.

  Посади спеціалістів державних органів

  спеціалісти (консультанти, державні виконавці, державні інспектори, інспектори): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів; судовий розпорядник; секретар суду, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; третій секретар; аташе дипломатичної служби; слідчий

   

  ________

  Примітка. Прирівняння нових посад працівників державних органів до відповідних груп оплати праці здійснюється з урахуванням частини другої статті 51 Закону України “Про державну службу”.

  _____________________

   

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2017 р. № 15

  УМОВИ
  оплати праці працівників
  патронатних служб в державних органах

  1. Ці Умови визначають механізм оплати праці працівників патронатних служб в державних органах.

  2. Розміри посадових окладів працівників патронатних служб в державних органах (далі — працівники патронатних служб) визначаються згідно з додатками 1—5.

  3. Керівником Апарату Верховної Ради України, Главою Адміністрації Президента України, Державним секретарем Кабінету Міністрів України, державним секретарем міністерства, керівником державного органу або заступником керівника, на якого покладено функції керівника апарату, за пропозицією посадової особи, при якій утворена патронатна служба, у межах затвердженого фонду оплати праці відповідного державного органу:

  1) установлюються:

  конкретні розміри посадових окладів — відповідно до розмірів посадових окладів, визначених згідно з пунктом 2 цих Умов;

  надбавка за інтенсивність праці;

  надбавка за виконання особливо важливої роботи — до 100 відсотків посадового окладу.

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка скасовується або її розмір зменшується;

  2) здійснюється преміювання працівників патронатної служби відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.

  Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників патронатних служб визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі;

  3) надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

  4. Працівникам патронатної служби виплачується:

  надбавка у відсотках до посадового окладу за вислугу років у державних органах у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.

  При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються раніше набутий стаж державної служби, в тому числі з урахуванням періодів роботи, передбачених частиною другою статті 46 Закону України “Про державну службу”.

  Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення;

  матеріальна допомога для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

  5. Конкретний перелік підрозділів та посад працівників патронатної служби визначається особою, при якій утворена служба, в межах граничної чисельності працівників відповідного державного органу.

  ____________________

   

   

   

   

     Додаток 1
  до Умов оплати праці працівників
  патронатних служб в державних органах

  РОЗМІРИ
  посадових окладів працівників патронатних служб
  Голови Верховної Ради України, його першого заступника
  та заступника, керівника Апарату


  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України

  9 900

   

  Заступник Керівника Секретаріату Голови Верховної Ради України

  9453

   

  Керівник секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України

  9 477

   

  Прес-секретар Голови Верховної Ради України, перший помічник Голови Верховної Ради України

  8 529—9 382

   

  Керівник підрозділу в секретаріаті Голови Верховної Ради України, радник, помічник Голови Верховної Ради України

  7 392—8 131

   

  Радник, помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України, керівника Апарату Верховної Ради України

  7 022—7 724

   

  _____________________

   

   

   

   

     Додаток 2
  до Умов оплати праці працівників
  патронатних служб в державних органах

  РОЗМІРИ
  посадових окладів працівників патронатних служб
  Президента України, в Адміністрації Президента України

  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  Радник Президента України, Прес-секретар Президента України, уповноважені Президента України

  10 425

  Керівник Офісу Глави Адміністрації Президента України

  9 900

  Заступник керівника Офісу Глави Адміністрації Президента України

  9 453

  Керівник департаменту Офісу Глави Адміністрації Президента України, керівник структурного підрозділу в патронатній службі

  9 477

  Завідувач відділу Офісу Глави Адміністрації Президента України, заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі, радник

  7 392

  Помічник, референт

  6400

  Головний консультант структурного підрозділу в патронатній службі

  5500

  _____________________

   

   

   

   

     Додаток 3
  до Умов оплати праці працівників
  патронатних служб в державних органах

  РОЗМІРИ
  посадових окладів працівників патронатних служб
  в Апараті Ради національної безпеки і оборони України

  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  Керівник Служби Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

  9 900

  Радник, прес-секретар Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

  9 752

  Помічник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

  9 477

  Помічник Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

  7 392

  Помічник заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

  7 022

  _____________________

   

   

   

   

     Додаток 4
  до Умов оплати праці працівників
  патронатних служб в державних органах

  РОЗМІРИ
  посадових окладів працівників патронатних служб
  Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра
  України, віце-прем’єр-міністрів України


  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  Керівник патронатної служби

  9 477—9 900

  Перший заступник, заступник керівника патронатної служби, керівник структурного підрозділу в патронатній службі, керівник протоколу Прем’єр-міністра України, прес-секретар, радник

  8 529—9 382

  Заступник керівника протоколу Прем’єр-міністра України, керівника структурного підрозділу в патронатній службі

  7 392—8 131

  Помічник

  7 022—7 724

  Заступник прес-секретаря Прем’єр-міністра України

  6 672—7 338

  Референт Прем’єр-міністра України, консультант

  5500

  _____________________

   

   

   

   

     Додаток 5
  до Умов оплати праці працівників
  патронатних служб в державних органах

  РОЗМІРИ
  посадових окладів працівників патронатних
  служб в державних органах

  Найменування посади

  Розміри посадових окладів з урахуванням юрисдикції державних органів, гривень

  вся територія України

  територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

  територія одного або кількох районів, міст обласного значення

  Керівник патронатної служби (секретаріату, апарату)

  8 719—9 115

  6 500—6800

  4 928—5 300

  Заступник керівника патронатної служби (секретаріату, апарату)

  8 283—8660

   

   

  Керівник структурного підрозділу в патронатній службі

  6400—7 300

  4200—5 300

  Радник

  6400—7 300

  4200—5 300

  3 790

  Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі

  5 580—6930

   

   

  Прес-секретар, помічник, референт

  4740—5500

  3601

  2840

  Радник, помічник Голови Конституційного Суду України; помічник, науковий консультант судді Конституційного Суду України

  10610

   

   

  Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів

  10610

   

   

  Помічник: голови суду, заступника голови суду апеляційних судів

   

  7579

  7579

  Помічник голови суду, заступника голови місцевого суду; помічник судді: апеляційного суду, місцевого суду

   

  6063

  6063

  _____________________

   

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2017 р. № 15

  УМОВИ
  оплати праці працівників державних органів, які виконують
  функції з обслуговування, і працівників Управління
  адміністративних будинків Господарсько-фінансового
  департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України,
  Управління адміністративними будинками Державного
  управління справами, Управління адміністративними
  будинками Управління справами Апарату
  Верховної Ради України  1. Ці Умови визначають механізм оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України.

  2. Посадові оклади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за схемою посадових окладів згідно з додатком.

  3. Керівники державної служби в державному органі та керівники Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (далі — управління) у межах затвердженого фонду оплати праці:

  1) установлюють:

  розміри посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, та управлінь (далі — працівники) відповідно до схеми посадових окладів, зазначеної у пункті 2 цих Умов;

  надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи — до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років в державних органах;

  доплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника (крім обов’язків керівника та заступників керівника самостійного структурного підрозділу) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього працівника.

  Зазначена доплата не встановлюється керівникам управлінь, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів управлінь і їх заступникам.

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавка та доплата скасовуються або їх розмір зменшується;

  2) здійснюють преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.

  Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі, управлінні;

  3) надають матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

  4. Працівникам під час надання щорічної відпустки  надається матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

  5. Працівникам виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу за вислугу років в державних органах, управліннях у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.

  При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються стаж роботи у державних органах на посадах керівних працівників, спеціалістів і службовців, раніше набутий стаж державної служби, у тому числі з урахуванням періодів роботи, передбачених частиною другою статті 46 Закону України “Про державну службу”.

  Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення.

  6. Преміювання керівників Управлінь, установлення їм надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється в порядку та розмірах, що встановлені цими Умовами, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається керівником органу вищого рівня.

  _____________________

   

   

   

   

     Додаток
  до Умов оплати праці працівників державних
  органів, які виконують функції з обслуговування,
  і працівників Управління адміністративних
  будинків Господарсько-фінансового департаменту
  Секретаріату Кабінету Міністрів України,
  Управління адміністративними будинками
  Державного управління справами, Управління
  адміністративними будинками Управління
  справами Апарату Верховної Ради України
  СХЕМА
  посадових окладів працівників державних органів, які виконують
  функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних
  органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-
  фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України,
  Управління адміністративними будинками Державного управління справами,
  Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату
  Верховної Ради України


  Найменування посади

  Розміри посадових окладів, гривень

  вся територія України

  територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

  територія одного або кількох районів, міст обласного значення

  Начальник Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

  6634

  Перший заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

  6302

   

  Заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Державного управління справами

  6255

   

  Начальник самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

  4580

   

  Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

  3982

  3166

  2847

  Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; завідувач самостійного сектору; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Державного управління справами

  3751

  2909

  2687

  Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

  3526

  2780

  2532

  Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант, документознавець, інспектор та інші:

  провідний

  2912

  2689

  2183

  I категорії

  2768

  2560

  2173

  II категорії

  2624

  2426

  2157

  без категорії

  2480

  2282

  2130

  Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро

  2464

  2275

  2118

  Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий оперативний

  2320

  2144

  2089

  Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер, адміністратор

  2176

  2049

  2049

  Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин

  2032

  1895

  1895

  ___________

  Примітки: 1. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

  2. Розміри посадових окладів працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за підграфою “вся територія України.”.

  _____________________

   

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2017 р. № 15

  ПОРЯДОК
  преміювання державних службовців,
  які займають посади державної служби категорії “А”

  1. Цей Порядок визначає механізм преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”.

  2. Розмір премії Державному секретарю Кабінету Міністрів України, його заступникам визначається керівником державної служби в Секретаріаті Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем’єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України.

  3. Розмір премії державним секретарям міністерств визначається керівником державної служби у відповідному міністерстві за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України відповідно до подання члена Кабінету Міністрів України, який очолює міністерство.

  4. Розмір премії керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, та їх заступникам визначається керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з Першим віце-прем’єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України.

  5. Розмір премії керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, та їх заступникам визначається керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

  6. Кабінет Міністрів України розглядає подання обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про встановлення премії головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для внесення віце-прем’єр-міністром України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень суб’єкту призначення пропозицій щодо визначення її розміру.

  7. Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розглядають подання районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій про встановлення премії головам районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій для внесення суб’єкту призначення пропозицій щодо визначення її розміру.

  8. Розмір премії Урядовому уповноваженому визначається керівником державної служби у відповідному державному органі.

  _____________________

   

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2017 р. № 15

  ПОЛОЖЕННЯ
  про застосування стимулюючих
  виплат державним службовцям

  1. Це Положення визначає механізм застосування стимулюючих виплат державним службовцям з метою посилення мотивації працівників державних органів до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи.

  2. Керівники державної служби в державному органі мають право встановлювати державним службовцям у межах економії фонду оплати праці додаткові стимулюючі виплати.

  3. До додаткових стимулюючих виплат державним службовцям належать надбавки:

  1) за інтенсивність праці;

  2) за виконання особливо важливої роботи.

  4. Надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи (далі ― надбавки) встановлюються державним службовцям у відсотках до посадового окладу.

  5. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

  1) якість і складність підготовлених документів;

  2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

  3) ініціативність у роботі.

  6. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

  1) виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;

  2) виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління.

  7. Надбавка за виконання особливо важливої роботи також встановлюється державним службовцям, які забезпечують впровадження пріоритетних реформ держави у відповідних галузях.

  Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на відповідний строк керівником державної служби згідно з наказом (розпорядженням) керівника державного органу.

  8. Встановлення надбавок Державному секретарю Кабінету Міністрів України та його заступникам здійснюється керівником державної служби в Секретаріаті Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем’єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України.

  Встановлення надбавок державним секретарям міністерств здійснюється керівником державної служби у відповідному міністерстві за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України відповідно до подання члена Кабінету Міністрів України, який очолює міністерство.

  Встановлення надбавок керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, та їх заступникам здійснюється керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з Першим віце-прем’єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України.

  Встановлення надбавок керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, та їх заступникам здійснюється керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

  Головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій надбавки можуть встановлюватися керівником державної служби у відповідній держадміністрації за погодженням з віце-прем’єр-міністром України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень.

  Головам районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій надбавки можуть встановлюватися керівником державної служби у відповідній держадміністрації за погодженням з головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

  Керівникам інших державних органів (керівникам державної служби), їх заступникам можуть встановлюватися надбавки керівником державної служби в державному органі за погодженням із суб’єктом призначення.

  Державному секретарю Кабінету Міністрів України та його заступникам, державним секретарям міністерств гарантовано встановлюється надбавка за інтенсивність праці у розмірі не менш як 50 відсотків посадового окладу та за виконання особливо важливої роботи у розмірі не менш як 50 відсотків посадового окладу.

  Урядовому уповноваженому надбавки можуть встановлюватися керівником державної служби у відповідному державному органі.

  9. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.

  _____________________

   

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2017 р. № 15

  ПЕРЕЛІК
  постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 268 “Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України у 2016 році” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1203).

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 289 “Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1212).

  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 31, ст. 1243).

  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 300 “Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 268” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 33, ст. 1300).

  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 322 “Про внесення змін у додатки 1 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 37, ст. 1441).

  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323 “Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 37, ст. 1442).

  7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 590 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 268” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 71, ст. 2392).

  8. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р., № 624 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 75, ст. 2505).

  9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 625 “Про внесення зміни до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 75, ст. 2506).

  10. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 633 “Деякі питання оплати праці” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 75, ст. 2514).

  11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 703 “Про внесення змін до пункту 7 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2735).

  _____________________