Виключення з реєстру отримувачів с/г дотацій

Заява про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації за ф.№ 2-РОБД

Опис послуги

Заяву про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації подають за таких підстав:

  • зняття з реєстрації як отримувача бюджетної дотації;
  • недотримання вимоги щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх поставлених товарів;
  • прийняття рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації;
  • анулювання реєстрації платника ПДВ.

Електронне повідомлення про виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру надсилається контролюючим органом сільськогосподарському товаровиробнику у день його виключення з Реєстру.

Подати заяву

Спосіб електронної ідентифікації: Електронний цифровий підпис

Як отримати послугу

Подати електронну заяву особисто через Електронний кабінет платника.

Строки надання послуги

Протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви. 

Датою виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру є дата внесення запису про виключення до Реєстру.

Вартість послуг

Безоплатно

Результат послуги

Виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру надсилається контролюючим органом сільськогосподарському товаровиробнику

Відповідальний орган

Державна фіскальна служба України

Нормативна база

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. № 179 “Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядку надання відповідної інформації Державною фіскальною службою та Державною казначейською службою”