Протипожежна декларація

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки є документом, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин)

Подати декларацію онлайн

Спосіб електронної ідентифікації: Електронний цифровий підпис

Яким чином?

Декларація подається замовником особисто через Електронну систему надання адміністративних послуг у  сфері пожежної безпеки

Коли необхідно подавати:

  • при відкритті нового бізнесу;
  • на початку використання нових приміщень, будівель та споруд

Коли не потрібно подавати:

  • при використанні торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
  • у разі використання об'єкту нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на цей об'єкт, за умови, що декларацію на об'єкт нерухомості зареєстровано власником;
  • при використанні об'єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту

Відповідальні органи:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій України

Нормативно-правова база:

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»