Ліцензія з будівництва

Суб'єкт господарської діяльності (юридична особа або фізична особа-підприємець), що має намір провадити будівельну діяльність, повинна отримати ліцензію

Отримати ліцензію онлайн

Спосіб електронної ідентифікації: Електронний цифровий підпис

Яким чином?

Із метою отримання ліцензії здобувач подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та документи, визначені Ліцензійними умовами

Ліцензійні умови

До заяви слід додати такі підтвердні документи:

  • відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи;
  • за наявності у суб’єкта господарювання відокремленого підрозділу, який має намір провадити господарську діяльність із будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, у таких відомостях має бути зазначена інформація про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані відокремленим підрозділом будівельно-монтажні роботи;
  • копія паспорта керівника здобувача ліцензії (тільки для фізичної особи-підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідному контрольному органу та має відповідну позначку в паспорті);
  • опис документів, доданих до заяви про отримання ліцензії

Етапи та строки розгляду

  1. Орган ліцензування розглядає подану заяву і протягом 10 робочих днів від дня її надходження надсилає матеріали до ліцензійної комісії.
  2. Ліцензійна комісія протягом 10 робочих днів розглядає документи з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок.
  3. Орган ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії приймає протягом семи робочих днів від дати його надходження рішення про видачу ліцензії із визначенням у додатку до ліцензії переліку робіт, про що письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника.

У разі подання ліцензійною комісією висновку про невідповідність поданих суб'єктом будівельної діяльності документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком орган ліцензування приймає протягом трьох робочих днів від дня отримання висновку рішення про відмову у видачі ліцензії, про що письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника.

Відповідальні органи

Державна архітектурно-будівельна інспекції України та органи місцевого самоврядування 

Що належить до класу СС2 та СС3?

Об’єкти із середніми наслідками (СС2) – це основні об’єкти житлового, громадського, виробничого та інженерно-транспортного призначення або об’єкти переважно середнього та частково великого бізнесу.

До об’єктів значних наслідків (СС3) належать пам’ятки культурної спадщини, об’єкти підвищеної небезпеки (автозаправні комплекси, магістральні нафтопровідні та газопровідні системи тощо), житлові, громадські або багатофункціональні будівлі заввишки понад 100 метрів та/або з рівнем ймовірної небезпеки для здоров’я і життя людей у кількості понад 400 осіб, які постійно перебувають на об’єкті

Нормативно-правова база

Як змінити перелік видів робіт у ліцензії?

У разі виробничої необхідності до переліку робіт можуть бути внесені зміни на підставі звернення заявника та за рішенням органу ліцензування

Внесення змін до переліку видів робіт