Ліцензія з протипожежної діяльності

Ліцензія на ведення господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення є документом, що надає компаніям і підприємцям право на провадження такої діяльності. Видається безстроково  

Оформити ліцензію онлайн

Спосіб електронної ідентифікації: електронний цифровий підпис

Яким чином?

Заява на оформлення ліцензії подається особисто замовником через Портал електронних сервісів ДСНС або надсилається поштою – до Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС за адресою: 01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 

Коли необхідно подавати:

Ліцензію отримують перед початком підприємницької діяльності з надання таких послуг і робіт:

  • монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних);
  • монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень;
  • монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протидимного захисту;
  • спостерігання за системами протипожежного захисту;
  • технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники);
  • вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, тинькування, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення);
  • оцінка (експертиза) протипожежного стану новоутворених підприємств та об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин)

Коли не потрібно отримувати: 

За наявності чинної ліцензії 

Строк надання послуги:

10 робочих днів від дня одержання органом ліцензування відповідної заяви

Вартість послуги:

Один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: від 1 січня 2018 року – 1 762 гривні, від 1 липня – 1 841 гривня, від 1 грудня – 1 921 гривня

Відповідальні органи:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Нормативно-правова база:

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»;
  • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
  • Кодекс цивільного захисту України