Уряд доповнив перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Документом надано Міністерству економічного розвитку і торгівлі право проводити до кінця 2018 року планові перевірки туроператорів на предмет виконання ліцензійних умов провадження туроператорської  діяльності.

Зазначені зміни дозволять Мінекономрозвитку невідкладно вживати заходів у разі виявлення порушень ліцензіатами ліцензійних умов провадження турпоператорської діяльності.

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 19 вересня 2018 р. № 752
Київ

Про внесення зміни до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1104 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 19, ст. 632, № 59, ст. 2055), доповнивши його такою позицією:

“Мінекономрозвитку (в частині здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності)”.

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 67