Уряд затвердив вимоги до надавачів медичних послуг, які є обов’язковими для укладення договорів про медичне обслуговування населення.

Серед таких вимог, зокрема наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання медичних послуг за договором, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я тощо.

Встановлення чітких вимог до надавачів медичних послуг дозволить забезпечити укладення договорів про медичне обслуговування населення лише з тими надавачами, які мають право надавати такі послуги і володіють необхідним оснащенням для надання таких послуг, що сприятиме підвищення якості медичного обслуговування населення та раціональнішому використанню бюджетних коштів.

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 28 березня 2018 р. № 391
Київ

Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення

Відповідно до частини сьомої статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу третього затверджених цією постановою вимог, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 73