• In English
 • Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України". 

  Реалізація рішення Уряду дозволить забезпечити виконання Україною зобов'язань за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства щодо створення незалежного оператора газотранспортної системи. 

  Таким чином буде вирішено питання фінансування поточної роботи товариства до початку провадження ним господарської діяльності з транспортування природного газу.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 06 грудня 2017 р. № 952
  Київ
  Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України”

  Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України”, що додається.

  2. Установити, що вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувачів бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою “Державна підтримка публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України”.

   
   
  Прем’єр-міністр України
   

   

               В. ГРОЙСМАН

   
   
  Інд. 37
   
   

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 6 грудня 2017 р. № 952

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному бюджеті
  для державної підтримки публічного акціонерного товариства
  “Магістральні газопроводи України”

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Державна підтримка публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України” (далі — бюджетні кошти).

  2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

  3. Одержувачем бюджетних коштів є ПАТ “Магістральні газопроводи України” (далі — товариство).

  4. Державна підтримка надається товариству для проведення організаційних, розпорядчих та підготовчих заходів, спрямованих на початок господарської діяльності із забезпечення транспортування природного газу газотранспортною системою відповідно до вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 р. про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС.

  Бюджетні кошти спрямовуються на провадження підготовчої діяльності товариства для забезпечення виконання товариством функцій оператора газотранспортної системи, у тому числі організаційне та матеріальне забезпечення діяльності апарату, розроблення проектів необхідних нормативно-правових актів, виконання організаційних заходів для проведення консультацій з Європейською Комісією та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, отримання необхідних ліцензій і дозволів та консультаційних і юридичних послуг.

  Товариство використовує бюджетні кошти до початку провадження ним господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами.

  5. Товариство використовує бюджетні кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого з Міненерговугіллям, та подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Міненерговугіллю інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення і подання Мінфіну до 30 числа зазначеного місяця.

  6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

  7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, ведення обліку бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства

  та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

  8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________