Урядом затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Ризики згруповано в залежності від ймовірності настання негативних наслідків від провадження туроператорської діяльності, які можуть призвести до втрати життя та здоров’я людини — споживачів туристичних послуг, нанесення моральної та матеріальної шкоди, надання неналежної якості туристичних послуг.

Реалізація акта не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 19 вересня 2018 р. № 747
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 153 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 743);

пункт 38 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р.
№ 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 67