Уряд затвердив Державну цільову програму відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.

В основі програми закладено комплексний підхід до вирішення проблеми відновлення та розбудови миру в зазначених регіонах.

Програма націлена на виконання широкого спектру завдань та заходів з посилення довіри між державою та громадянами і надання допомоги найбільш вразливим верствам населення у подоланні кризової ситуації на сході України.

Впровадження Програми має забезпечити консолідацію зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та міжнародного співтовариства у процесі відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також соціально-економічного розвитку приймаючих громад.

Програма передбачає, зокрема, відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, енергетики, тепло- та газопостачання, транспорту, водопостачання та водовідведення, екології та охорона навколишнього природного середовища, фізичної культури та спорту. Також планується економічне відновлення створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу та розширення доступу до фінансових послуг, розвитку промисловості, будівництва, сільського господарства тощо.

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 13 грудня 2017 р. № 1071
Київ

Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (далі — Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок коштів інших джерел.

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади подавати Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб до 1 лютого та 15 серпня року, що настає за звітним періодом, інформацію про стан здійснення заходів Програми для її узагальнення і подання до 1 березня та 1 вересня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 71