• In English
 • Уряд врегулював питання оплати праці судових експертів закладів охорони здоров’я судово-медичної та судово-психіатричної експертиз.

  Даним рішенням передбачено встановлення надбавки до посадових окладів в розмірі 25 відсотків працівникам центрів та відділень судово-психіатричної експертизи та судово-психіатричних експертних комісій, які обслуговують спецконтингент.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 грудня 2017 р. № 1076
  Київ
  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314 “Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 979) такі зміни:

  1) пункт 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

  “Установити, що посадові оклади судовим експертам установ, в яких проводяться судово-психіатричні експертизи, підвищуються на 25 відсотків у зв’язку з небезпечними умовами праці.”.

  У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

  2) у пункті 5 слова “їх заступників,” виключити.

  2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.


          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73