• In English
 • Урядом приведено у відповідність до норм чинного законодавства критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та у сфері поводження з небезпечними відходами, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю). 

  Рішення стосується періодичності здійснення планових заходів контролю за діяльністю суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику.

  Зокрема, періодичність планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та поводження з небезпечними відходами здійснюватиметься не частіше одного разу на два роки.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 06 грудня 2017 р. № 937
  Київ
  Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1100 і від 9 листопада 2016 р. № 804

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1100 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3070; 2016 р., № 91, ст. 2972) і 9 листопада 2016 р. № 804 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 91, ст. 2971) зміни, що додаються.

   
   
  Прем’єр-міністр України
   

   

  В. ГРОЙСМАН

   
   
  Інд. 75
   
   
   
   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 6 грудня 2017 р. № 937

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 26 жовтня 2011 р. № 1100 і від 9 листопада 2016 р. № 804

  1. В абзаці другому пункту 6 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1100, слово “рік” замінити словами “два роки”.

  2. В абзаці другому пункту 6 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 91, ст. 2971), слово “рік” замінити словами “два роки”.

  _____________________