• In English
 • Урядом прийнято рішення на підтримку заходів з реформування системи державного управління. Відповідні зміни внесено до постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 644 та № 647.  

  Прийняття документа дозволить уточнити низку організаційних та фінансових питань, що постали під час реформування десяти пілотних міністерств, НАДС, Державного агентства з питань електронного урядування та Секретаріату Кабінету Міністрів, яке здійснюється Урядом в рамках реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 01 грудня 2017 р. № 917
  Київ
  Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 644 і 647

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 644 “Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 71, ст. 2161) і від 18 серпня 2017 р. № 647 “Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2120, № 76, ст. 2323) зміни, що додаються.


  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН


  Інд. 40

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 грудня 2017 р. № 917

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 644 і 647

  1. У підпункті 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 644 слова і цифри “та заповнення 50 відсотків вакансій” замінити словами і цифрами “та заповнення не менше 50 відсотків вакансій”.

  2. У Порядку та умовах розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 647:

  1) в абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 5 слова “, з урахуванням якості їх проведення” виключити;

  2) доповнити Порядок та умови пунктом 51 такого змісту:

  “51. Преміювання державних службовців, залучених до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратів міністерств, генеральних департаментів інших центральних органів виконавчої влади, що будуть утворені для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, здійснюється за рішенням керівника державної служби в державному органі з урахуванням особистої участі державних службовців в організації та проведенні зазначених конкурсів у розмірі, що не може перевищувати три посадових оклади керівника департаменту міністерства.

  Зазначена премія виплачується в межах економії коштів, які передані з бюджетної програми “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління” на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням державних органів, залучених до реалізації комплексної реформи державного управління.

  Така премія є частиною місячної премії.”;

  3) абзац другий пункту 9 після слова “працівників” доповнити словами і цифрами “(крім державних службовців, зазначених у пунктах 5 і 51 цих Порядку та умов)”.

   

  _____________________