• In English
 • З метою забезпечення належного рівня безпеки польотів відповідно до міжнародних норм Уряд прийняв рішення про збільшення чисельності Державіаслужби. 

  Зокрема, збільшено на 34 посади державних інспекторів, 24 посади державних службовців та 1 посаду обслуговуючого персоналу.

  Таким чином гранична чисельність працівників Державіаслужби становитиме 439 осіб, у тому числі: державних службовців — 137 осіб, державних інспекторів — 295 осіб, працівників з обслуговування — 7 осіб.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 25 січня 2018 р. № 46
  Київ
  Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2007 р. № 1172 i вiд 5 квiтня 2014 р. № 85

  Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

  Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України такi змiни:

  у пунктi 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2007 р. № 1172 “Про введення посад державних iнспекторiв з авiацiйного нагляду у Державнiй авiацiйнiй службi та умови оплати їх праці” (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., № 73, ст. 2728; 2012 р., № 59, ст. 2374; 2016 р., № 79, ст. 2641) цифри i слово “261 особи” замiнити цифрами i словом “295 осіб”;

  у додатку 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квiтня 2014 р. № 85 “Деякi питання затвердження граничної чисельностi працiвникiв апарату та територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органів” (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2016 р., № 79, ст. 2641) у позицiї “Державiаслужба” цифри “380” i “113” замiнити вiдповiдно цифрами “439” i “137”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21