Уряд затвердив нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії та визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок.

Прийняття рішення забезпечить приведення діяльності з планування заходів державного нагляду у зазначеній сфері до вимог законодавства України та сприятиме впровадженню ризик-орієнтовних підходів до здійснення державного нагляду для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки країни.

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 31 жовтня 2018 р. № 903
Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 824 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 91, ст. 3344), зміни, що додаються.

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 75