• In English
 • Для розвитку національних видів спорту Уряд вніс зміни до Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу.   

  Згідно з прийнятою постановою зазначений порядок доповнено позиціями про те, що рішення про надання спортивній федерації статусу національної, позбавлення такого статусу приймається Міністерством молоді та спортом на підставі пропозицій відповідної комісії, що діє як консультативно-дорадчий орган зазначеного Міністерства. Крім того, рішення про надання (позбавлення) статусу оформлюються наказом Мінмолодьспорту. Для участі у засіданні комісії для розгляду відповідного питання щодо позбавлення спортивної федерації статусу національної можуть запрошуватися її представники, у разі їх відсутності питання може розглядатися комісією без їх участі.   

  Також постановою Положення про Міністерство молоді та спорту України доповнено позицією щодо сприяння Міністерством розвитку національних видів спорту.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 01 грудня 2017 р. № 909
  Київ
  Про внесення змін до Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу та Положення про Міністерство молоді та спорту України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. № 22 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 5, ст. 172; 2013 р., № 83, ст. 3084; 2016 р., № 99, ст. 3222), та Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1447; 2016 р., № 6, ст. 306, № 20, ст. 788; 2017 р., № 13, ст. 358), зміни, що додаються.


  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН


  Інд. 73

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 грудня 2017 р. № 909

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про надання на конкурсних
  засадах спортивній федерації статусу національної та
  позбавлення такого статусу та Положення про
  Міністерство молоді та спорту України


  1. У Положенні про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. № 22:

  1) пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “Основним завданням комісії є підготовка пропозицій щодо надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу. Рішення про надання спортивній федерації статусу національної приймається Мінмолодьспортом на підставі пропозицій комісії, що мають рекомендаційний характер.”.

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

  2) абзац третій пункту 5 після слів “Національного комітету спорту інвалідів” доповнити словами “(крім всеукраїнських федерацій, які сприяють розвитку національних видів спорту, за умови відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації)”;

  3) абзац шостий пункту 7 після слів “міжнародній федерації” доповнити словами “(крім всеукраїнських федерацій, які сприяють розвитку національних видів спорту, за умови відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації)”;

  4) пункт 12 викласти в такій редакції:

  “12. Рішення про надання спортивній федерації статусу національної оформлюється наказом Мінмолодьспорту.

  Про прийняте рішення письмово повідомляється відповідній спортивній федерації.”;

  5) у пункті 13 слова і цифри “протягом 10 днів” виключити;

  6) пункти 19 і 20 викласти в такій редакції:

  “19. На засідання комісії, під час якого розглядається питання щодо позбавлення спортивної федерації статусу національної, може запрошуватися керівник спортивної федерації або уповноважена ним особа.

  За їх відсутності на засіданні комісії питання щодо позбавлення спортивної федерації статусу національної розглядається без їх участі.

  20. Рішення про позбавлення спортивної федерації статусу національної оформлюється наказом Мінмолодьспорту.

  Про прийняте рішення письмово повідомляється відповідній спортивній федерації.”.

  2. У пункті 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220:

  1) у підпункті 20 слова “олімпійських і неолімпійських” замінити словами “олімпійських, неолімпійських та національних”;

  2) у підпунктах 23, 25 і 26 слова “олімпійських та неолімпійських” замінити словами “олімпійських, неолімпійських та національних”.

  _____________________