Уряд затвердив зміни до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Зокрема, запроваджено щорічні індикатори оцінки стратегічних цілей державної регіональної політики до 2020 року та приведено систему моніторингу і оцінки зазначеної стратегії у відповідність з вимогами Закону України “Про засади державної регіональної політики”.

Індикатори, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована стратегія, узгоджені з основним прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку країни на 2017—2020 роки та цільовими показниками, що складають основу Національної доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна”.

Прийняття таких змін спрямоване на вдосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначеної стратегії з метою забезпечення своєчасного виявлення проблем розвитку регіонів та причин їх виникнення, підвищення ефективності управлінських рішень центральних органів виконавчої влади, обласних і Київської міської держадміністрацій у сфері регіонального розвитку.

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 20 грудня 2017 р. № 1089
Київ

Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966), зміни, що додаються.

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 71