Уряд затвердив Порядок утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ.

Документом передбачено, що подання робить центральний орган виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у відповідній сфері. Він також має надати обґрунтування свого рішення, де, зокрема, зазначаються:

мета, цілі, завдання, прогнозований соціально-економічний ефект, можливі наслідки, у тому числі вплив на розвиток (гальмування розвитку) відповідної галузі науки та/або напряму наукових досліджень;

підтвердження, що людські, організаційні, матеріально-технічні, наукові, науково-технічні тощо ресурси задіяні в необхідних і достатніх обсягах;

пропозиції щодо фінансово-економічної діяльності установи тощо.

Крім того, утворення, реорганізація чи ліквідація державних наукових установ повинні обов’язково погоджуватися з Кабінетом Міністрів.

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 04 липня 2018 р. № 529
Київ

Про утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 7 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 321 “Питання створення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 25);

пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 538 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2283).

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 73