Уряд схвалив Стратегію імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг (“дорожню карту”).

Основним її завданням є адаптація національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, яка сприятиме лібералізації та взаємному доступу на ринки України і ЄС та повне виконання нашою країною зобов’язань у зазначеній сфері за міжнародними договорами.

Основними напрямами реалізації Стратегії є: розроблення нових і перегляд існуючих нормативно-правових актів; розроблення та вибір методик розподілу витрат за видами послуг поштового зв’язку; удосконалення функцій та повноважень незалежного регуляторного органу; залучення технічної допомоги ЄС у вигляді та фінансових ресурсів до підготовки і перегляду законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів тощо.

 Крім того, Уряд затвердив План заходів щодо реалізації Стратегії. Документом, зокрема, передбачається внесення змін до Закону України “Про поштовий зв’язок”, а також розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо запровадження правил здійснення діяльності у сфері поштового зв’язку, щодо встановлення технічних стандартів, щодо встановлення порядку отримання звітності операторів послуг, щодо встановлення порядку розгляду скарг споживачі тощо.

Кабінет Міністрів України
Розпорядження
від 14 лютого 2018 р. № 104-р
Київ

Про схвалення Стратегії імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг (“дорожньої карти”)

1. Схвалити Стратегію імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг (“дорожню карту”), що додається.

2. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг (“дорожньої карти”), що додається.

3. Міністерству інфраструктури разом з іншими центральними органами виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок ресурсів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 222 “Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 24, ст. 678).

        Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

Інд. 21