Уряд схвалив Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року.

Метою документа є створення цілісної, ефективної системи охорони психічного здоров’я, яка функціонує в єдиному міжвідомчому просторі, забезпечує покращення якості та дотримання прав і свобод людини.

Очікується, що виконання Концепції сприятиме:

посиленню ролі громадського сектору в системі охорони психічного здоров’я;

приведення стандартів освіти в сфері охорони здоров’я у відповідність до міжнародних стандартів;

забезпечення доступності допомоги щодо психічного здоров’я на рівні територіальних громад;

створення служби судової психіатрії;

поетапне упровадження державних гарантій щодо підтриманого проживання, асистованого працевлаштування осіб із психічними та інтелектуальними порушеннями;

забезпечення доступу до освіти дітей, які не підлягають направленню до закладів освіти через психічні та інтелектуальні порушення;

зменшення рівня смертності внаслідок самогубств та нещасних випадків;

забезпечення ефективного контролю за дотриманням прав людини в системі охорони психічного здоров’я.

Крім того, документ спрямований на виконання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони, яка передбачає зосередження зусиль сторін на зміцненні системи охорони здоров’я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ.

Кабінет Міністрів України
Розпорядження
від 27 грудня 2017 р. № 1018-р
Київ

Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року

1. Схвалити Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний строк в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

        Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

Інд. 73