Уряд ухвалив рішення щодо розподілу нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році.

Передбачено, що зазначені кошти будуть спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти та придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості.

Кабінет Міністрів України
Розпорядження
від 18 грудня 2017 р. № 929-р
Київ

Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України та статті 20 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” здійснити у 2017 році розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, за бюджетною програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” згідно з додатком.

2. Забезпечити:

Міністерству освіти і науки — погодження розподілу нерозподілених видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

3. Облдержадміністраціям:

1) здійснити придбання шкільних автобусів за рахунок видатків, обсяг яких зазначено у додатку, на засадах співфінансування (не більш як 70 відсотків — за рахунок освітньої субвенції, не менш як 30 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів). Забезпечити постачання придбаних автобусів до закладів загальної середньої освіти;

2) розподілити між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад обсяг освітньої субвенції на:

придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов;

придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу;

придбання персонального комп’ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи;

оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання;

придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (у тому числі придбання електронних фліпчартів та мобільних стендів до них для шкіл з навчанням румунською та угорською мовами);

3) подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству освіти і науки інформацію про використання освітньої субвенції у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

4. Міністерству освіти і науки у місячний строк розробити та затвердити вимоги щодо особливостей, пов’язаних з використанням освітньої субвенції за напрямами, визначеними додатком, та довести їх до обласних, Київської міської держадміністрацій.

       Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

Інд. 73