• In English
 • Уряд підготував пропозиції щодо імплементації в українському законодавстві санкційного режиму Ради Безпеки ООН щодо окремих фізичних осіб Республіки Південний Судан, запровадженого резолюцією Ради Безпеки ООН № 2206 від 3 березня 2015 року. 

  Санкції передбачають заборону в'їзду чи транзиту через територію країн-членів ООН, а також блокування коштів, фінансових активів та економічних ресурсів високопосадовців Республіки Південний Судан, визначених Комітетом Ради Безпеки ООН. 

  Пропозиції Уряду щодо застосування персональних спеціальних обмежувальних заходів підлягають схваленню Радою національної безпеки і оборони України та затвердженню Президентом України.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 13 грудня 2017 р. № 907-р
  Київ
  Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних обмежувальних заходів згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН № 2206 (2015) щодо Республіки Південний Судан

  1. У зв’язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюції від 3 березня 2015 р. № 2206 щодо Республіки Південний Судан, відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування таких персональних спеціальних обмежувальних заходів (далі — санкції):

  1) заборона в’їзду на територію України або транзиту через її територію фізичних осіб, визначених у додатку.

  Зазначена санкція не застосовується у разі, коли:

  Комітет Ради Безпеки ООН щодо Південного Судану (далі — Комітет) визначить, що та чи інша конкретна подорож виправдана гуманітарною необхідністю, включаючи релігійне зобов’язання;

  в’їзд або транзит необхідні для участі у судовому процесі;

  Комітет визначить, що у тому чи іншому конкретному випадку такий виняток сприяв б досягненню цілей миру та національного примирення в Південному Судані та стабільності у регіоні.

  Застосування зазначеної санкції не повинно мати наслідком відмову у в’їзді на територію України громадянам України;

  2) вжиття заходів до:

  блокування активів (замороження, зупинення видаткових операцій на рахунках): коштів інших фінансових активів та економічних ресурсів, які розміщені на території України та прямо або опосередковано перебувають у власності або під контролем фізичних осіб, зазначених у додатку, або фізичних чи юридичних осіб, які діють від імені або за їх вказівками, або організацій, які перебувають у їх власності або під їх контролем;

  заборони надання громадянами України або будь-якими фізичними чи юридичними особами на території України коштів, інших фінансових активів чи економічних ресурсів особам, зазначеним у додатку, або прямо чи опосередковано на користь таких осіб.

  Зазначена санкція не застосовується у разі, коли кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси за рішенням державних органів України:

  необхідні для покриття основних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренди житла або іпотечного кредиту, ліків та медичного лікування, сплати податків, страхових внесків чи сплати комунальних послуг, або виключно для оплати в розумних межах гонорарів спеціалістам та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг, або сплатою зборів чи внесків за обслуговування відповідно до законів України, у зв’язку з поточним зберіганням або утриманням суми коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів, які було заблоковано, після того, як до Комітету через Міністерство закордонних справ буде надіслано повідомлення про намір надати доступ до таких коштів, інших фінансових активів чи економічних ресурсів, та за відсутності негативного рішення Комітету протягом п’яти робочих днів з дати надходження повідомлення;

  необхідні для покриття надзвичайних витрат за умови попереднього повідомлення Комітету через Міністерство закордонних справ та отримання згоди Комітету;

  підпадають під судове, адміністративне чи арбітражне рішення або під інший відповідний забезпечувальний захід. У цьому разі такі кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси можуть використовуватися для виконання такого рішення або такого заходу за умови, що рішення про це прийнято до 3 березня 2015 р. та не спрямовано на задоволення інтересів осіб, зазначених у додатку, та Комітет було завчасно повідомлено про відповідне рішення через Міністерство закордонних справ.

  Україна може дозволити поповнення рахунків, заблокованих (заморожених) відповідно до підпункту 2 цього пункту, за рахунок відсотків або інших надходжень, які належать цим рахункам, або виплат за контрактами, угодами чи зобов’язаннями, які виникли до дати, коли зазначені рахунки потрапили під обмежувальні заходи резолюції № 2206 (2015) Ради Безпеки ООН, за умови, що будь-які такі відсотки, інші надходження та виплати також будуть заблоковані (заморожені).

  Обмежувальні заходи, визначені у підпункті 2 цього пункту, не повинні перешкоджати здійсненню виплат за контрактами особами, визначеними у додатку, за умови встановлення відповідними державними органами України, що виплати не отримані безпосередньо чи опосередковано особами, визначеними у додатку, та після того, як Комітету було попередньо повідомлено через Міністерство закордонних справ про намір здійснити або отримати такі виплати, або дозволити, де це буде доцільно, — за десять робочих днів до надання такого дозволу — розблокування (розмороження) коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів з такою метою.

  2. Міністерству закордонних справ доводити до відома відповідних державних органів України інформацію про рішення Комітету Ради Безпеки ООН, необхідні для реалізації цього розпорядження.

  3. Доручити Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній міграційній службі, Державній авіаційній службі, Державній фіскальній службі, Державній службі фінансового моніторингу та Національному банку в межах своїх повноважень забезпечити здійснення заходів, передбачених цим розпорядженням.

  4. Винести у місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції, визначені цим розпорядженням.

   
   
  Прем’єр-міністр України
   

   

  В. ГРОЙСМАН

   
   
  Інд. 27