Уряд створив Національний фонд досліджень як неприбуткову бюджетну установу.

Крім того, затверджено Положення про Фонд та визначено граничну чисельність його працівників — 60 осіб.

Основним завданням Фонду є грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

Передбачається, що діяльність Фонду спрямовуватиметься безпосередньо Кабінетом Міністрів України.

Фонд в межах своїх повноважень, зокрема забезпечуватиме:

стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

розвиток національного дослідницького простору та його інтеграцію до світового дослідницького простору;

розбудову дослідницької інфраструктури в Україні та її інтеграцію до світової дослідницької інфраструктури;

сприяння налагодженню науково-технічного співробітництва між науковими установами, закладами вищої освіти та представниками реального сектора економіки і сфери послуг, міжнародному обміну інформацією та вченими, виробничо-орієнтованим (галузевим) науковим установам шляхом організації конкурсів за запитом центральних органів виконавчої влади або інших замовників за умови виділення такими центральними органами виконавчої влади або замовниками відповідних коштів;

популяризацію наукової і науково-технічної діяльності.

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 04 липня 2018 р. № 528
Київ

Про Національний фонд досліджень України

Відповідно до статті 49, пунктів 8, 9 та абзацу чотирнадцятого пункту 14 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національний фонд досліджень України.

2. Затвердити:

Положення про Національний фонд досліджень України, що додається;

граничну чисельність працівників Національного фонду досліджень у кількості 60 одиниць.

3. Установити, що:

функції з управління Національним фондом досліджень виконує Кабінет Міністрів України;

умови оплати праці працівників Національного фонду досліджень визначаються Кабінетом Міністрів України;

Державний фонд фундаментальних досліджень продовжує функціонувати до державної реєстрації Національного фонду досліджень;

Державний фонд фундаментальних досліджень припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання до Національного фонду досліджень;

Національний фонд досліджень є правонаступником прав та обов’язків Державного фонду фундаментальних досліджень.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Національному фонду досліджень разом з Фондом державного майна внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розміщення Національного фонду досліджень.

6. Науковому комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій у двомісячний строк сформувати персональний склад наукової ради Національного фонду досліджень та подати його на розгляд Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім:

абзаців п’ятого та шостого пункту 3, які набирають чинності з дня державної реєстрації Національного фонду досліджень;

пункту 4, який набирає чинності з дня державної реєстрації припинення Державного фонду фундаментальних досліджень.

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 73