Урядом прийнято рішення про створення Експертно-кредитного агентства.

20 грудня 2016 р. Верховною Радою України прийнято Закон України № 1792 “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту”.

Зазначеним Законом передбачено створення Кабінетом Міністрів України Експортно-кредитного агентства, що утворюється у формі приватного акціонерного товариства.

Основною метою діяльності ЕКА є стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

ЕКА на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, надає гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також бере участь у реалізації програми часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

ЕКА є уповноваженим Кабінетом Міністрів України на виконання функцій, забезпечення фінансових зобов’язань та здійснення прав, що випливають з двосторонніх угод України про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також багатосторонніх міжнародно-правових актів України.

Прийняті зміни створять умови для забезпечення захисту українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат і підвищення конкурентоспроможності українських виробників на світових ринках.

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 07 лютого 2018 р. № 65
Київ

Питання утворення Експортно-кредитного агентства

Відповідно до статей 2 і 5 Закону України “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити приватне акціонерне товариство “Експортно-кредитне агентство” (далі — товариство).

2. Здійснити приватне розміщення першого випуску акцій товариства у кількості 200 000 штук.

3. Затвердити такі, що додаються:

Статут приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”;

Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”;

Положення про правління приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”;

Положення про ревізійну комісію приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”;

Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”.

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

забезпечити вчинення дій, пов’язаних із здійсненням приватного розміщення першого випуску акцій товариства, та оформлення і підписання відповідного рішення;

затвердити результати приватного розміщення акцій товариства.

       Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

Інд. 67