• In English
 • Уряд упорядкував умови оплати праці працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України. 

  Зокрема, затверджено розміри посадових окладів працівників вищезазначених закладу й установ, посади яких не належать до посад державної служби.  Крім того, керівникам цих закладів надано право установлювати працівникам надбавку за високі досягнення у праці, надбавку за виконання особливо важливої роботи, доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій та призначати премії працівникам відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи.   

  Постановою також передбачено право працівників на отримання надбавки за вислугу років, за почесне звання "заслужений", доплати за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності та на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки і матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 06 грудня 2017 р. № 930
  Київ
  Питання оплати праці працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби

  Кабінет Міністрів України постановляє: 

  1. Затвердити розміри посадових окладів працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби, згідно з додатками 1—3.

  Розміри посадових окладів, затверджені додатками 1—3, змінюються пропорційно підвищенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

  2. Надати право керівникам Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України (далі —Академія та Інститути) в межах затвердженого фонду оплати праці: 

  1) установлювати працівникам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови: 

  а) надбавку за високі досягнення у праці — в розмірі до 50 відсотків посадового окладу;

  б) надбавку за виконання особливо важливої роботи — в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи та порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або їх розміри зменшуються;

  в) доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) — в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника.

  Доплата не встановлюється заступникам керівників Академії та Інститутів, заступникам керівників структурних підрозділів;

  г) доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу — в розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок і доплати) та посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, якщо працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

  2) призначати премії працівникам відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів, передбачених на преміювання, та економії фонду оплати праці.

  Конкретні умови, порядок і розміри преміювання працівників визначаються у положеннях про преміювання та матеріальне заохочення працівників Академії та Інститутів.

  3. Виплачувати працівникам Академії та Інститутів, зазначеним у пункті 1 цієї постанови:

  1) надбавку за вислугу років — у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, але не більш як 50 відсотків посадового окладу.

  При цьому до стажу роботи зараховується період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”;

  2) надбавку за почесне звання “заслужений” — у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

  3) доплату за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності — у розмірах 5 і 10 відсотків посадового окладу відповідно.

  Надбавка за почесне звання та доплата за науковий ступінь виплачується працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з наявним почесним званням або науковим ступенем;

  4) матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки — в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

  4. Працівникам Академії та Інститутів, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

  5. Преміювання керівників Академії та Інститутів, установлення їм надбавок, доплат, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється за рішенням органу вищого рівня.

  6. Умови оплати праці інших категорій працівників Академії та Інститутів, для яких вони не передбачені цією постановою, встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників установ, закладів та організацій згідно із законодавством.

  7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.


  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН


  Інд. 73

   

   

  Додаток 1
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 6 грудня 2017 р. № 930

  РОЗМІРИ
  посадових окладів працівників Національної академії
  державного управління при Президентові України, посади
  яких не належать до посад державної служби

  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  Національна академія

  регіональні інститути

  Президент

  13 000

   

  Перший віце-президент

  12 000

   

  Віце-президенти

  11 000

   

  Директор Інституту

  10 000

  11 000

  Перший заступник директора Інституту

  9360

  9850

  Заступник директора Інституту

  8840

  8850

  Головний бухгалтер

  9115

  7100

  Керівник управління, самостійного Центру

  8670

  6800

  Заступник керівника управління, самостійного Центру

  7700

  5850

  Керівник самостійного відділу

  8200

  6500

  Заступник керівника самостійного відділу

  7464

  5500

  Керівник відділу у складі управління

  6900

  4500

  Заступник керівника відділу у складі управління

  6600

  4300

  Керівник самостійного сектору

  7500

  5600

  Керівник сектору у складі управління, самостійного відділу

  6400

  4100

  Радник президента

  7300

   

  Помічник президента

  5500

   

  Провідний фахівець

  5900

  3801

  _____________________

   

   

  Додаток 2
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 6 грудня 2017 р. № 930

  РОЗМІРИ
  посадових окладів працівників Національного інституту стратегічних
  досліджень, посади яких не належать до посад державної служби

  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  Директор

  13 000

  Перший заступник директора

  12 000

  Заступник директора

  11 000

  Завідувач самостійного відділу, керівник Центру

  8200

  Заступник завідувача самостійного відділу, керівника Центру

  7464

  Завідувач самостійного сектору

  7500

  Завідувач сектору у складі самостійного відділу, Центру

  6400

  Головний консультант, провідний фахівець

  5900

   

  _________

  Примітка. Посадові оклади, передбачені цим додатком, підвищуються на 10 відсотків.

  _____________________