Удосконалено корпоративне управління акціонерним товариством “Українська залізниця”.

Урядом змінено тип товариства з публічного на приватне.

Затверджено в новій редакції Статут АТ “Укрзалізниця” та положення про наглядову раду Товариства, якими посилено роль наглядової ради відповідно до вимог закону.

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 31 жовтня 2018 р. № 938
Київ

Деякі питання акціонерного товариства “Українська залізниця”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Змінити тип публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” з публічного на приватне та перейменувати його в акціонерне товариство “Українська залізниця”.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735 “Питання публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2596; 2017 р., № 74, ст. 2266) такі зміни:

1) у назві та пункті 1 постанови слово “публічного” виключити;

2) Статут публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, затверджений зазначеною постановою, викласти в редакції, що додається.

3. Затвердити Положення про наглядову раду акціонерного товариства “Українська залізниця”, що додається.

       Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

Інд. 25