КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 18 липня 2007 р.  № 943

Київ

 

Деякі питання утворення органів

(відділів) ведення та регіональних

органів (відділів) адміністрування

Державного реєстру виборців

 

Відповідно до частини другої статті 34 Закону України „Про Державний реєстр виборців” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що чисельність працівників органу (відділу) ведення Державного реєстру виборців (далі – орган ведення) визначається з урахуванням кількості виборців, включених на 26 березня 2006 р. до списків виборців на виборчих дільницях, що були утворені в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу: до 50 000 виборців – 3 штатні одиниці, від 50 001 до 100 000 – до 4, від 100 001 до 150 000 – до 5, від 150 001 до 200 000 – до 6, від 200 001 до 250 000 – до 7, від 250 001 до 300 000 – до 8, понад 300 000 – до 9 штатних одиниць.

Утворення нових, коригування чисельності існуючих органів ведення здійснюється з урахуванням кількості виборців, виборча адреса яких знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу.

Чисельність працівників регіонального органу (відділу) адміністрування Державного реєстру виборців  (далі – орган адміністрування) визначається з урахуванням кількості органів ведення, на які поширюються повноваження цього органу адміністрування: до 36 органів ведення – 3 штатні одиниці, від 37 до 48 – до 4, від 49 до 60 – до 5, понад 60 – до 6 штатних одиниць.

2. Внести до  постанов  Кабінету  Міністрів  України від 12 березня 2005 р. № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522; 2007 р., №  10, ст. 363)  і від 11 травня 2005 р. № 328 „Про структуру місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 19, ст. 999, № 36, ст. 2180; 2006 р., № 22, ст. 1619) зміни,  що додаються.

3. Міністерству закордонних справ, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі держадміністраціям забезпечити утворення органів ведення та органів адміністрування відповідно до пункту 1 цієї постанови.

4. Рекомендувати міським міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу та районним у містах обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення з районним поділом радам утворити у строки, визначені Законом України „Про Державний реєстр виборців”, органи ведення відповідно до пункту 1 цієї постанови.

 

Прем’єр-міністр України                                               В. ЯНУКОВИЧ

 

Інд.39