• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 26 червня 2007 р. № 858

   

  ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
  та зразок бланка паспорта громадянина
  України для виїзду за кордон

   

  1. Бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі — паспорт) має вигляд зшитої нитками обрізної книжечки розміром 88 х 125 міліметрів. Книжечка складається з обкладинки, 32 (або 64) паперових сторінок та сторінки, виготовленої з багатошарового полімерного матеріалу (сторінка даних), яка вшита між внутрішнім лівим боком обкладинки та першою сторінкою паспорта.

  Паспорт скріплюється замкненим швом, виконаним нитками із захисними властивостями.

  2. Обкладинка паспорта виготовляється із зносостійкого палітурного матеріалу синього кольору.

  У верхній частині лицьового боку обкладинки міститься контурне зображення малого Державного Герба України, нижче — двома рядками українською і англійською мовою написи “ПАСПОРТ УКРАЇНА”. Написи та зображення малого Державного Герба України виконуються тисненням фольгою бронзового кольору (додаток 1).

  У разі наявності в паспорті безконтактного електронного носія у нижній частині обкладинки розміщується спеціальний символ  відповідно до вимог міжнародних стандартів. 

  3. Для друкування внутрішнього лівого та правого боків обкладинки (далі — лівий і правий форзац) використовується папір без оптичного відбілювача з трьома видами захисних волокон та з не менш як 90-відсотковим вмістом бавовняної целюлози.

  4. На лівому і правому форзаці надруковані фонові сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що променями сходяться в місці стилізованого зображення малого Державного Герба України. Українською і англійською мовою надруковані  слова “ПАСПОРТ”, “ПАСПОРТ УКРАЇНА”, літери в яких виконані мікротекстом.

  5. Угорі правого форзаца українською мовою надруковані слова “СЛІД ПАМ’ЯТАТИ”, нижче — текст українською мовою:

  “Для в’їзду до іноземної держави необхідно обов’язково отримати візу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

  Невиконання митних і валютних правил може призвести до відкладення закордонної поїздки. Відомості про вимоги з цих питань Ви можете отримати у найближчій митниці.

  Відповідно до міжнародних правил охорони здоров’я іноземна держава, до якої Ви прибули, може зажадати документ щодо вакцинації проти хвороб. За більш докладною інформацією звертайтеся до місцевих органів охорони здоров’я.

  У разі втрати, крадіжки або знищення паспорта Ви зобов’язані негайно повідомити про це органи внутрішніх справ України чи найближчу консульську установу України за кордоном.

  З метою створення умов, що гарантують відшкодування в повному обсязі витрат, пов’язаних з непередбачуваними обставинами під час пересування за кордоном, Ви повинні бути застраховані.”.

  Внизу правого форзаца зазначене найменування підприємства, що виготовило бланк (додаток 2).

  6. Сторінка даних призначена для внесення інформації (у тому числі машинозчитуваної) про пред’явника паспорта та його реквізитів. Сторінка даних виготовлена з багатошарового полікарбонату  із захисним покриттям.

  7. На сторінку даних інформація вноситься централізовано. На лицьовий бік сторінки вона вноситься способом лазерного гравірування на внутрішньому шарі полікарбонату. Лицьовим боком сторінки даних є бік, прилеглий до першої паперової сторінки паспорта.

  8. Відцифроване зображення обличчя пред’явника паспорта, його підпис виконуються на лицьовому боці сторінки даних способом лазерного гравірування. Зображення обличчя дублюється  на сторінці способом лазерної перфорації.

  9. Текстова інформація на сторінці даних розміщується паралельно  корінцю паспортної книжечки і починається від нього.

  10. Сторінка даних виготовляється відповідно до вимог частини першої документа Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО, Doc. № 9303) і складається із зони візуальної перевірки, поділеної на шість зон, та сьомої машинозчитуваної зони (додаток 3).

  11.  На лицьовому боці сторінки даних містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки паспорта  та зона для машинозчитуваного контролю (додаток 4).

  12.  Елементи даних у зонах I—V розміщуються у такій послідовності:

  зона I. Одним рядком друкуються назва держави та зображення малого Державного Герба України, яке тричі повторюється. Нижче, двома рядками, зазначається назва документа, далі, одним рядком, — назви полів для внесення таких даних: “Тип”, “Код держави”,  “Номер паспорта”;

  зона II. Послідовно, згори донизу, друкуються назви полів для внесення таких відомостей про пред’явника паспорта:

  “Прізвище”;

  “Ім’я”;

  “Громадянство”;

  “Дата народження”, “Персональний номер”;

  “Стать”, “Місце народження”;

  зони III—IV. Продовження полів у такому ж порядку, як у зоні II, для внесення інших відомостей, а саме:

  “Дата видачі”, “Орган, що видав”;

  “Дата закінчення строку дії”, “Підпис пред’явника”.

  Текст друкується українською і англійською мовою;

  зона V. Призначена для розміщення відцифрованого зображення обличчя пред’явника паспорта.

  13. Зона VI. Зворотний бік сторінки даних є зоною для внесення додаткових факультативних відомостей про пред’явника паспорта, які визначаються в установленому порядку.

  14. Зона VII. Призначена для внесення машинозчитуваної інформації. Елементи даних друкуються за машинозчитуваною формою двома рядками. Структура даних машинозчитуваних рядків, позиціювання рядків у машинозчитуваній зоні, гарнітура і розмір шрифтів визначаються відповідно до вимог ІКАО, Doc. № 9303.

  Фонові зображення сторінки даних складаються з фонових сіток у вигляді хвилястих ліній змінної товщини, які утворюють слово “УКРАЇНА”, що повторюється, фрагментів графічних орнаментів, гільйошних елементів, мікротексту із слів “УКРАЇНА”, “ПАСПОРТ” та зображення малого Державного Герба України. Усі написи у фонових зображеннях, у тому числі мікротекст, виконуються українською і англійською мовою.

  У лівому верхньому куті лицьового боку сторінки даних зображено карту України, яка під різним кутом зору змінює свій колір від бронзово-червоного до бронзово-зеленого.

  Машинозчитувана зона відділена від зони візуальної перевірки двома лініями мікротексту “УКРАЇНА”.

  15. Паспорт може містити безконтактний електронний носій для додаткової інформації про пред’явника, обсяг якої встановлюється відповідно до законодавства.

  16. Для друкування  паперових сторінок паспорта використовується  папір без оптичного відбілювача з водяними знаками, трьома видами захисних волокон та з не менш як 50-відсотковим вмістом бавовняної целюлози. Водяний знак має вигляд решітки з видовжених шестигранників, усередині яких надруковано слово “Україна”.

  17. Угорі першої сторінки, паралельно довшому краю, міститься напис: “Паспорт є власністю України”. Під ним двома колонками текст такого змісту:

  “Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, всіма можливими заходами полегшити поїздку пред’явника паспорта і надавати йому необхідну допомогу та захист.”.

  Текст друкується українською і англійською мовою (додаток 5).

  Фонові рисунки першої сторінки включають зображення малого Державного Герба України та карти України з назвами регіонів, виконаними мікротекстом, сітки з різною геометрією рисунка та мікрографікою, слова   “УКРАЇНА”, “ПАСПОРТ”.

  18. Сторінки друга — п’ята призначені для особливих відміток, зокрема внесення відомостей про дітей, які від’їжджають з пред’явником паспорта без відповідних документів, місце його проживання, контактний номер телефону тощо.

  У верхній частині цих сторінок, паралельно коротшому краю, українською і англійською мовою через скісну риску надруковано слова “ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ”  (додаток 6).

  Фоном другої — п’ятої сторінок є фрагменти сіток з різною геометрією рисунка та мікрографікою, гільйошні елементи та слова “УКРАЇНА”, “ПАСПОРТ” українською і англійською мовою, що повторюються. Літери в словах утворені лініями мікротексту “УКРАЇНА”, “ПАСПОРТ” українською і англійською мовою. Таким же мікротекстом виконано хвилясту лінію в нижній частині сторінок.

  19. Сторінки шоста — тридцять друга (шістдесят четверта) призначені для проставлення віз на в’їзд до іноземних держав і відміток про перетинання державного кордону пред’явником паспорта. У верхній частині цих сторінок українською і англійською мовою через скісну риску надруковано слово “ВІЗИ” (додаток 7).

  20. Фонові графічні зображення сторінок шостої — тридцять другої (шістдесят четвертої) мають єдину національну тематику, відтворену в зображенні орнаментів, вишивок, геральдики, характерних для певних регіонів відповідно до адміністративно-територіального устрою України.

  Фонові сітки зазначених сторінок утворюють фрагменти українських орнаментів, які в центральній частині сторінок об’єднані зображенням  карти України із зазначенням адміністративно-територіальних одиниць на фоні малого Державного Герба України. Назва кожного регіону виконана мікротекстом.

  Орнаменти,  надруковані вздовж лівого (парні сторінки) та правого (непарні сторінки) країв сторінок, символізують певний регіон України. Верхня частина кожного орнаменту доповнюється гербом відповідного регіону, а на зображенні карти України місце розташування регіону виділено контрастним мікротекстом. У нижній частині назва регіону повторюється мікротекстом у вигляді хвилястих ліній. На відповідних сторінках надруковані слова “Київ”, “Севастополь”.

  Фонові зображення сторінок тридцять третьої — шістдесят четвертої такі само, як другої — п’ятої сторінок.

  21. Фонові зображення на всіх сторінках паспорта виконуються офсетним друком з райдужним ефектом фарбами синього, блакитного, рожевого, фіолетового та жовтого кольору з використанням технології райдужного друку.

  22. Усі сторінки бланка паспорта мають захисні елементи, виконані спеціальними фарбами відповідно до розробленої в установленому порядку схеми захисту.

  Паперові сторінки паспорта (крім першої) пронумеровано.

  На сторінці тридцять другій (шістдесят четвертій) способом високого друку проставляються серія, позначена двома літерами, та шестизначний номер бланка паспорта (додаток 8).

  23. На сторінках першій — тридцять другій (шістдесят четвертій) та на правому боці обкладинки на відстані 5 (± 0,5) міліметрів від верхнього обрізу книжечки способом лазерної перфорації проставляються серія, позначена двома літерами, та шестизначний номер паспорта.

  ___________________