• In English

 • кабінет міністрів україни

  ПОСТАНОВА

  від 25 березня 2004 р. № 388

  Київ

  Про нагородження Почесною грамотою
  Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  За вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю та значний особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток Вінницької області нагородити Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака:

   

  ГЛАЗОВА
  Володимира Васильовича

  голову ради Вінницької міської організації ветеранів війни, праці та Збройних Сил

  КОНВЕРСЬКОГО
  Володимира Івановича

  êåð³âíèêà ïîøóêîâî-âèäàâíè÷îãî àãåíòñòâà “Êíèãà Ïàì'ÿò³ Óêðà¿íè” ó ³ííèöüê³é îáëàñò³

  ГРИНЕВИЧА
  Володимира Станіславовича

  голову Жмеринської міської і районної організації ветеранів

   

  МАТІЄНКА
  Михайла Савовича

  голову Немирівської районної державної адміністрації

   

   

           Премєр-міністр         В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд.39